Clicks17

V koho mene?

monsko
Vo vydaní pápežskej ročenky za rok 2019 sa udiala zmena v uvádzaní panujúceho pápeža. V starších vydaniach sa uvádzalo na prvom mieste NÁMESTNÍK JEŽIŠA KRISTA, v poslednom vydaní je na prvom mieste …More
Vo vydaní pápežskej ročenky za rok 2019 sa udiala zmena v uvádzaní panujúceho pápeža. V starších vydaniach sa uvádzalo na prvom mieste NÁMESTNÍK JEŽIŠA KRISTA, v poslednom vydaní je na prvom mieste JORGE MARIO BERGOGLIO. Viac tu: www.lumendelumine.cz/index.php V evanjeliu vkladá sv. Ján Pánovi do úst tieto slová (Ján 5, 43): Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.