Clicks2.8K
Libor Halik
14
Pod zobrazením Panny Marie v Kremlu se skrývala ďáblova tvář. 20.min, 30.sec: Jurodivý Vasilij Blažennyj proto po zázračné ikoně Bohorodičky hodil kámen, ač sem chodili odedávna zbožní poutníci, aby …More
Pod zobrazením Panny Marie v Kremlu se skrývala ďáblova tvář.

20.min, 30.sec: Jurodivý Vasilij Blažennyj proto po zázračné ikoně Bohorodičky hodil kámen, ač sem chodili odedávna zbožní poutníci, aby byli zázračně uzdravováni. (L: podobné se děje nejspíš v Medžugoriji - tam to není na ikoně, ale v slovech údajné Panny Marie, která řekla Mirjaně 10.1.1983 dva bludy: že nekřesťanští pohané i muslimové nebudou po smrti navěky zavrženi a že většina lidí dnes nejde do pekla, ale pouze do očistce) Dle 4 sv. evangelií, dle dogmat Církve a také Bill Wiesemu Pán Ježíš ukázal r.1998, že všichni nekřesťané skončí v pekle. Wiese v pekle I.-III. český dabing Реален ли ад? V pekle 23 minut Od 60. let 20. století, kdy většinou biskupové a kněží přestali učit a věřit, že v pekle jsou hříšní lidé, tehdy propukla minisukňová, pornografická, potratová, nemanželská a rozvodová sexuální a homosexuální revoluce. Od té doby jistě odcházejí nejen všichni nekřesťané, ale i všichni odpadlíci od křesťanské morálky a víry, včetně všech ateistů do pekelného ohně navěky.
pšenka
Příklad živé víry krále Josafata
👏 "Nebojte se a neděste se toho velikého množství.
Boj není váš, ale Boží."


👌 👌 👌 tak, tak pšenko "Boj je Boží" bitva je vyhraná na Golgotě.
"Kdo mi půjde?" Pane pošli mě, uschopni mě, vybav mě Láskou ať, kde můžu
hlásám Tvé Království.Amen!
pšenka
Já těm zjevením také 🤫 nevěřím, ale je mi líto davu, co si počnou.
Mnozí ztratí i víru či se zatvrdí proti rozhodnutí.

Víc už k tomu nemám co říci.
6 more comments from pšenka
pšenka
Ba ne Otto, je to jinak.
Ve smyslu jak jsem už psala.
Když chceš psovi vzít kost nabídni mu kotletu. /jinak pohoříš/

Popravdě Vicku nemohu ani vidět. Když jsem ji viděla ve videu někde v Rakousku jak se obrací na různé strany do davu a všem posílá rukou hubičky a směje se jak dymlá
no to je káča větší jak Dubovská 😀
pšenka
🤗 Také přicházím Otto s tím, abych projevila lítost nad svým postojem.
Je v něm arogance. Měla jsem počkat až co ty na to.
pšenka
✍️ to už všechno nějak já a můj Pán přežijeme.
Není třeba už odpovídat. Já si z toho pro sebe poučení beru.

🤗
pšenka
Otto , nejsi zde už.
Jsem zvědavá jak Svatého Otce obhájíš ty
a ostatní otce.

Jestli je v tobě také kus jezovity 😀
pšenka
Zde to někdo vysvětluje, ale tak jak to známe po "jezuitsku",aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
www.granosalis.cz/modules.php
pšenka
Ještě před pár desítky let se říkalo kněžím Důstojný pane či Velebný pane.
Satan ve své opovážlivosti skrze své prostředníky rozšířil,
toto slovo otec na všechny kněze církve.

Důvod snížit hodnotu Důstojného pána, čím kněz v každém případě je.
Kdo by nám uděloval svátosti, sloužil mši svatou ?

Je to laicizace a znehodnocování všeho Božího.
Samson1
Otto Ženu a nebo ženu. Jinak P. Otec, je odvozeno od toho, že křtem a svátostmi se lidé znovuzrozují pro věčný život, jsou pověření péči o duchovní život, tak asi s tohoto důvodu.
Samson1
Otto. když se řekne Maria, tedy s titulem Panna Maria, tak je to prostě Žena. Ježíš přišel v těle a nijak jinak. I v těle oslaveném je stále osoba. Jedna ze tří osob Božích. Když se řekne církev, je to též tělo, ale podoba je tu v manželství, jsou dva a přesto jedno tělo. Všechno se do duchovního též nedá obracet, protože i Duch je samostatná osoba v Trojici. Musí brát v úvahu vždy celek, kde je …More
Otto. když se řekne Maria, tedy s titulem Panna Maria, tak je to prostě Žena. Ježíš přišel v těle a nijak jinak. I v těle oslaveném je stále osoba. Jedna ze tří osob Božích. Když se řekne církev, je to též tělo, ale podoba je tu v manželství, jsou dva a přesto jedno tělo. Všechno se do duchovního též nedá obracet, protože i Duch je samostatná osoba v Trojici. Musí brát v úvahu vždy celek, kde je jednota i v tělesném. Když svatý Pavel říkal, že nežije už on, ale žije v něm Kristus, tak v něm zemřel starý člověk a to byl horlitel pro židovství a pronásledovatel. Ale stále žil Pavel který říkal já, ale já které se podřizuje Kristu a jeho Duchu. Zemřel tělesně a čeká na vzkříšení a na tělo oslavené.Každý anděl v nebi je osobnost, ze svobodnou vůlí, jinak by andělé nemohli padnout, nebo zůstat věrní a sloužit.
pšenka
Ale mike ty to nepochopil, mě z toho vyplývá, že to není církev Kristova/ ta ofic. struktura/

Unavil jsi mě. S Bohem 🤗

Je jen jedna Nevěsta Beránkova - neposkvrněné tělo Církve mystické - a jen Kristus
Ženich zná ty co jsou jeho.
pšenka
cs.wikipedia.org/wiki/Papež
papež - otec

Užití titulu papež je poprvé dosvědčeno v době papeže Marcellina († 304

Vidíš mike jak brzy odstoupili od Radostné zvěti našeho Spasitele Pána Ježíše Krista
a šli si svou vlastní světskou /čili spoje i s pánem tohoto světa/ už od roku 304


Už v roku 304 zapoměli na Slovo Slova...nikomu nedávejte jméno Otec je jen
jeden Otec/volně/
pšenka
🤗 mike - co znamená slovo papež / ty se tak vyznáš a jsi zde přítomný/
a od kdy se ofic. používá
apoštolu Petrovi se také říkalo papež
můžeš napsat?
pšenka
SVATÍ VIDÍ VÍCE JAK NESVATÍ. JEŠTĚ,ŽE MEZI NÁMI STÁLE JSOU.

PROTO MOHOU ,ČI MUSEJÍ POUKÁZAT NA:
...Od 60. let 20. století, kdy většinou biskupové a kněží přestali učit a věřit, že v pekle jsou hříšní lidé, tehdy propukla minisukňová, pornografická, potratová, nemanželská a rozvodová sexuální a homosexuální revoluce. Od té doby jistě odcházejí nejen všichni nekřesťané, ale i všichni odpadlí…More
SVATÍ VIDÍ VÍCE JAK NESVATÍ. JEŠTĚ,ŽE MEZI NÁMI STÁLE JSOU.

PROTO MOHOU ,ČI MUSEJÍ POUKÁZAT NA:
...Od 60. let 20. století, kdy většinou biskupové a kněží přestali učit a věřit, že v pekle jsou hříšní lidé, tehdy propukla minisukňová, pornografická, potratová, nemanželská a rozvodová sexuální a homosexuální revoluce. Od té doby jistě odcházejí nejen všichni nekřesťané, ale i všichni odpadlíci od křesťanské morálky a víry, včetně všech ateistů do pekelného ohně navěky.