vi.news
23

Đức: "Bây giờ có một chủ nghĩa phân biệt" - Đức Hồng y

Ở Đức, "bây giờ đang có một cuộc ly giáo, nó là một cuộc ly giáo trên thực tế, nếu có thể được gọi như thế."

Đức Hồng Y Raymond Burke đã nói điều này với Cha Javier Olivera Rabasi người Argentina trong cuộc trò chuyện video bằng tiếng Tây Ban Nha (ngày 2 tháng 5). Ông giải thích rằng các giám mục Đức đang đưa Giáo hội vào tà giáo liên quan đến đồng tính luyến ái, hôn nhân và các học thuyết Công giáo cơ bản khác. Ông cũng nhận thấy rằng họ "không bị phạt" [bởi Francis].

Khi được hỏi về năm Dubia được đệ trình cho Francis vào năm 2016, Burke thông báo rằng “chúng tôi chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào cũng như bất kỳ xác nhận nào là Francis đã nhận được”. Đức Hồng Y bày tỏ niềm tin rằng ngài “vẫn không biết” Francis nghĩ gì về các vấn đề nêu trong Dubia. Trên thực tế, không nghi ngờ gì nữa là Francis ủng hộ những người rước lễ ngoại tình.

Về thánh lễ Latinh truyền thống, Burke nói rằng nó vẫn giữ nguyên trong 14 thế kỷ và chỉ thay đổi hoàn toàn sau Công đồng Vatican II. Tuy nhiên, “đặc biệt là những người trẻ tuổi” đang tìm kiếm Thánh lễ Latinh.

#newsLqzgcxdjsb