Clicks61
vi.news

Các linh mục Mexico đốt cháy ba hình nộm của Pachamama

Vào Chủ nhật, Cha Hugo Valdemar, một giáo sĩ của Tổng giáo phận Mexico City, đã đốt ba hình nộm Pachamama, theo Adoraciarawiberaci.com đưa tin (video dưới đây).

Việc phá hủy các tượng thờ đã diễn ra bên ngoài giáo xứ Nuestra Señora de Guadalupe Reina de la Paz ở trung tâm lịch sử của Mexico City, nơi Chân phước Miguel Pro (+1927) từng sinh sống.

Việc này được bắt đầu với một lời cầu nguyện sám hối cho việc thờ tượng Pachamama trong Hội nghị Amazon và trong Nhà thờ Lima, Peru.

Sau buổi lễ, Valdemar nói rằng một nhà trừ quỷ đã nói với anh ta rằng Pachamama tượng trưng cho Satan kẻ sinh ra những người phản chúa Christ, được đại diện bởi các thai nhi trong tử cung của Pachamama. Ông gọi thần tượng là một sự nhại lại của Đức Mẹ.

#newsMlyqfzhgvh