3
4
1
2
Clicks1.2K

A. Selecký: Diaľnica do pekla

Coburg
1
Milí priatelia, obdobným spôsobom ako M ROSU (teda elektronicky) vám ponúkame publikáciu Diaľnica do pekla. Vydali sme ju v roku 2000. V tom čase bola považovaná za literatúru "science ficion." Dnes …More
Milí priatelia, obdobným spôsobom ako M ROSU (teda elektronicky) vám ponúkame publikáciu Diaľnica do pekla. Vydali sme ju v roku 2000. V tom čase bola považovaná za literatúru "science ficion." Dnes je táto kniha už dávno prekonaná, a mohlo vzniknúť už niekoľko jej ďaľších pokračovaní. Jej obsah vám ale priblíži to, ako sa k nám Nový svetový poriadok začal dostávať, pri čom sme absolútne zaspali...

Diaľnica do pekla vyšla v niekoľkonásobnom vydaní. Žiaľ, dnes ju už v tlačenej forme nemáme. Knihu ponúkame na voľné stiahnutie si vo formáte pdf. A kto chce a môže, môže nás podporiť jednorazovým príspevkom na účte

Prima banka Bratislava, Magnificat MROSA IBAN: SK81 3100 0000 0040 3001 9018. (pre zahraničie: BIC: LUBASKBX)

Citát z knihy:

Vzplanie tvrdý boj
V Bratislave sa v pondelok 11. marca 1991 uskutočnila tlačová beseda o
založení slobodomurárskych lóží na Slovensku. Túto krátku správu priniesla
12. marca 1991 tlač spolu s informáciami, ktoré novinárom poskytli majster
lóže z Freiburgu Otto Máchal a predstaviteľ prípravného výboru slovenskej
lóže Peter Dolník. Podľa ich slov a stanov lóže „akákoľvek stranícko-politická
činnosť je vylúčená“, a budú sa u nás snažiť o „povznesenie Slovenska“, na
ktorom zatiaľ „nemajú žiadne zázemie“.
Parížsky Le Monde 10. júla 1990 napísal: „Jedným z dôsledkov, aj keď nie
veľmi prekvapujúcim, ale veľmi dôležitým pre budúcnosť národov strednej a
východnej Európy po minuloročnom prevrate, je oživenie slobodomurárstva,
ktoré bolo v týchto krajinách počas komunistickej nadvlády zahrdúsené.“
ela111
...charizmatici su na rovnakej dialnici do pekla ako New Age alebo slobodomurari....