Clicks212
Ewelina Anna
6

"Miłość Ojczyzny" to trochę za mało.

"Miłość Ojczyzny" to zbyt mało. Tak, "w każdym jest miłość do naszej Ojczyzny" niezależnie od poglądów powiedział Andrzej Duda. Zgadza się. Zachwycają nawet naszych wrogów a może szczególnie ich polskie pola, łąki, lasy, bogactwa naturalne.

Jednak najlepiej by było, gdyby się miłość do naszej Ojczyzny wiązała z miłością do Narodu, jego Wiary i jego kultury. Sama miłość do mojej ojczyzny jeszcze nie gwarantuje, że miłośnik akceptuje to, że jest ona w rękach Narodu Polskiego.
Ewelina Anna
@kovanecky Bo jak to wyartykułować elegancko?

"Nie udała się żydom w XVIII w. zamierzona rewolucja wszech światowa. Udały się tylko rewolucje amerykańska i francuska, zaś Polska za swój współudział w ruchu rewolucyjnym zapłaciła utratą swej niepodległości. Plan Franka powiódł się tylko w części. Nie udało mu się stworzyć państwa żydowskiego na ziemiach Polski, powiodło mu się tylko pozbawić …More
@kovanecky Bo jak to wyartykułować elegancko?

"Nie udała się żydom w XVIII w. zamierzona rewolucja wszech światowa. Udały się tylko rewolucje amerykańska i francuska, zaś Polska za swój współudział w ruchu rewolucyjnym zapłaciła utratą swej niepodległości. Plan Franka powiódł się tylko w części. Nie udało mu się stworzyć państwa żydowskiego na ziemiach Polski, powiodło mu się tylko pozbawić polaków suwerenności w ich własnym kraju.”"swietatradycja.files.wordpress.com/2018/11/zmierzch-izraela.pdf

Fragm ze str swietatradycja.wordpress.com/…/ekumenizm-posob…
3 more comments from Ewelina Anna
Ewelina Anna
@kovanecky Przyjaciele mówią: Marsz Niepodległości to faszyzm!!! ? Mówiąc, że jest niczyja, kłamie i szykuje przestrzeń do wrogiego przejęcia. Bo skoro niczyja, to może sobie wziąć kto chce?
Ewelina Anna
@adan2 Ale jeśli nie rządzi jedna prawda - rządzi gó...o prawda, parafrazując Bacę. Więc ktoś jest gospodarzem a ktoś gościem. Bo inaczej się nie da.
Ewelina Anna
@Anty_modernista Dokładnie. Ten także kochał naszą Ojczyznę tylko wyrażał to specyficznie a właściwie odpowiednio do swoich zamiarów zagrabienia jej:

Frank, żydowski „mesjasz” tamtych czasów, tak pisał do pobratymców:

‚W Polszczę ukryte jest wsze dobre całego świata (największe skupienie żydowskie — przyp. aut.). Powiadam wam: 999 części dobra świata całego w niej jest, a jedna część tysiąca …More
@Anty_modernista Dokładnie. Ten także kochał naszą Ojczyznę tylko wyrażał to specyficznie a właściwie odpowiednio do swoich zamiarów zagrabienia jej:

Frank, żydowski „mesjasz” tamtych czasów, tak pisał do pobratymców:

‚W Polszczę ukryte jest wsze dobre całego świata (największe skupienie żydowskie — przyp. aut.). Powiadam wam: 999 części dobra świata całego w niej jest, a jedna część tysiąca — na całym świecie. Gdyby mi dano cały Offenbach, naładowany najdroższemi kamieniami, to bym go nie wziął za Polskę).’

Miał był Frank nadzieję zrealizować swe zamiary w okresie pierwszego rozbioru. Jednak pomocnicy jego nie dorośli do swego zadania. Gadatliwość ich wpędziła go poza mury częstochowskie fortecy, a i w czasie jego uwięzienia nie dojrzeli do planów mesjasza. Wypominał im to z żalem:

‚Od tego czasu, gdyście upadli, Wielki Brat (Jehowa — przyp. aut.) jest na was rozgniewany i dlatego ja gniewam się na was i jestem zły. Gdybyście byli w całości, kiedym wyszedł z aresztu, byłby on przyszedł do mnie, dałby mi mocą swoją kawał Polski’).

Nie udało się od razu, choć warunki zdawały się wieścić planom żydowskim zupełny sukces. Przecież Frank, wkraczając po raz pierwszy z Turcji do Polski w r. 1755 był pewny ziszczenia się swych planów i tej pewności dał wyraz w odezwie, wydanej na granicy polskiej do żydów, której wyjątki poznać warto:

‚Szlachta polska, czego nam właśnie trzeba, jest dobra i głupia. Jej królowie nigdy nie byli od niej mędrsi, dla was zaś zawsze byli jeszcze lepsi, niż ona. Gdy wypędzonych z ziemi niemieckiej przodków naszych przyjęła szlachta polska na swoją ziemię, wnet poznali w tej ziemi nową obiecaną, bo wnet jej książąt Piastów zaczęli piastować w swoich kieszeniach… A czyż i wam krzywda, wpółwiercy i bracia moi, pod rządami panującego nam obecnie Augusta III, kiedy ludność wasza pod berłem tego polskiego króla żyjąca, już się zrównała z ludnością ojców i przodków naszych w Palestynie z czasów króla Dawida? Nie tylko przez taką ludność, ale także przez niesłychane swobody i rozkosze ludu żydowskiego w Polsce, ja bym ten kraj nazwał prędzej żydowskim, niż polskim. Judzką, nie polską ziemią, bo te miliony mieszczan i chłopów polskich dla żydów jedynie żyją, na nich w pocie czoła pracują i sam Bóg po Palestynie Polskę musiał dla żydów na nową ziemię obiecaną, a Kraków na nową Jerozolimę przeznaczyć’ .

Aby jednak umożliwić sobie przeprowadzenie swych planów w Polsce musiał Frank dążyć do ostatecznego osłabienia siły odpornej Polaków, a więc poniekąd do częściowych rozbiorów.

W tym celu stał się szpiegiem rosyjskim.

‚Uważcie, zanim wszedłem do Polski, wszyscy panowie siedzieli spokojnie i król z nimi. Skorom wszedł do Częstochowy, powiedziałem wszystkim, że Polska rozdzieloną zostanie’.

W odezwie swej z r. 1767 do gminy żydowskiej w Brodach, wysianej z Częstochowy, zapowiada klęski, mające spaść na kraj.

‚Słuchajcie twarde serca, oddalone od cnoty i błądzące po krzywych drogach. Kto między wami ma tyle bojaźni Bożej, by mógł słyszeć głos proroka wołającego na puszczy? Zaprawdę Bóg nic nie czyni, jeżeli wprzódy swej tajemnicy nie wykryje… To, co było zapowiedziane, stało się; teraz zapowiadam wam nowe rzeczy i z początku przepowiadam wam koniec, mianowicie musicie płakać i żałować mieszkańców Krakowa i jego okolic… z wściekłością uderzy burza Boża, uderzy na głowy bezbożnych i pochłonie wszystko do najgłębszej przepaści. Kto ujdzie miecza, wpadnie w przepaść… Mógłbym tu jeszcze wiele powiedzieć, ale dla rozumnych to jest dosyć, a dla mądrych dość jednego słowa.

Jakób Józef Frank’.

Nie udała się żydom w XVIII w. zamierzona rewolucja wszech światowa. Udały się tylko rewolucje amerykańska i francuska, zaś Polska za swój współudział w ruchu rewolucyjnym zapłaciła utratą swej niepodległości. Plan Franka powiódł się tylko w części. Nie udało mu się stworzyć państwa żydowskiego na ziemiach Polski, powiodło mu się tylko pozbawić polaków suwerenności w ich własnym kraju.”

Fragmenty książki Henryka Rolickiego: Zmierzch-izraela.pdf do pobrania

Tekst ze str swietatradycja.wordpress.com/…/ekumenizm-posob…
Ewelina Anna