vi.news
21

Giám mục chết chóc của Đức muốn "Ban phước" cho Người đồng tính và Thay đổi Giáo huấn Công giáo

Giáo hội Công giáo "phải định vị lại chính mình" về vấn đề đồng tính luyến ái, Giám mục Heinrich Timmerevers (68 tuổi) của Dresden-Meißen nói với KNA.de (28 tháng 9).

Timmerevers không chỉ muốn tăng cường "lòng khoan dung" đối với những người đồng tính trong các giáo xứ và trong Giáo hội mà còn thúc đẩy sự "chấp nhận" của họ.

Đối với kế hoạch này, ông đã chỉ định hai "mục sư". Bằng cách này, Timmerevers muốn bắt đầu một quá trình được gọi là phản ánh trong các giáo xứ và tại Hội đồng Giám mục.

Ông sẽ hoan nghênh nếu Giáo hội "ban phước" cho các hôn lễ đồng tính. Có vẻ Timmerevers không nhận ra rằng tất cả các nhóm tôn giáo, không có ngoại lệ, mà từng đi theo con đường mà ông đề xuất đã tự đem mình vào đường cùng.

Hình ảnh: Heinrich Timmerevers, #newsTlgjuwbrys