CÓRKA MARYI
111.4K

BÓG OJCIEC: Traktujcie te Orędzia jako święte

God the Father: Treat these Messages as Sacred

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

wtorek, 3 stycznia 2012 roku, godz. 15.30

Moja córko, Dar dzisiejszej wizji, w której objawiłem ci Oblicze Mojego Syna i Moje, twojego ukochanego Ojca Niebieskiego, jest rzadki. Jesteś błogosławiona, że otrzymałaś ten nadzwyczajny Dar z Niebios. Było to konieczne, by uczynić cię silniejszą. Teraz twoje cierpienie zmaleje i staniesz się o wiele silniejsza niż wcześniej.

Nigdy nie lękaj się tego Dzieła. Musisz już wiedzieć, że wszelka władza na ziemi jest w Moich niebiańskich Rękach. Nikt nie ma władzy nad Ojcem. Nawet zwodziciel nie może przeinaczyć ani zmienić Mojego niebiańskiego planu względem ludzkości.

Niebo raduje się z powodu nawrócenia, którego przyczyną są te Moje Orędzia dla świata. Ponad dwa miliardy dusz nawrócą się teraz, co będzie bezpośrednim skutkiem tych Boskich Orędzi*. Nikt nie powstrzyma tego Dzieła. Mogą próbować, ale to będzie bezcelowe. Moja Boska ochrona obejmuje wszystkie dusze, które głoszą prawdę o Zbawieniu Wiecznym.

Nigdy się nie poddawajcie, dzieci, bez względu na to, jak ciężkie staje się wasze cierpienie. Cierpienie, nigdy nie zapominajcie, przybliża was do Mojego niebiańskiego Królestwa. Wy, Moje dzieci, będziecie się wkrótce radować, kiedy odczujecie Łaski wylewane na was przez Mojego Syna.

Bądźcie czujni. Nie ustawajcie w modlitwie za wszystkie dusze i nigdy nie powątpiewajcie nawet przez minutę, że to jestem Ja, wasz Ojciec Przedwieczny, Kto przynosi wam pokój umysłu, ciała i duszy poprzez te Orędzia.

Traktujcie te Orędzia jako święte. One są i zawsze będą zgodne z Moim Słowem danym człowiekowi od początku czasu. Będą one rozpalać płomień w waszych duszach na takie sposoby, że trudno będzie wam go zignorować. Pozwólcie Mojemu Duchowi dotrzeć do was i odpocznijcie. Tylko wtedy będę mógł dotknąć waszych dusz, tak że iskra poznania rozpali wasze serca.

Wzywam was, abyście przybiegli do Mnie, bym mógł was objąć w ten jedyny sposób, w jaki tylko Ojciec potrafi. Pozwólcie Mi ofiarować wam Moją Ochronę i Łaski, aby uczynić was wystarczająco silnymi do walki w Mojej Armii przeciwko złu w waszym świecie. Moja Armia przyniesie pokój, którego pragniecie, i miłość, której potrzebujecie, by ugasić wasze pragnienie.

Idźcie w pokoju, dzieci, ze świadomością, że w tych Orędziach, które zatwierdziłem dla całego świata, jest zawarta prawda. Jeśli będziecie czyści i pokorni sercem, rozpoznacie Moją Miłość. Stańcie się w Moich Oczach małymi, jak dzieci. Dopiero wtedy podniosę was jak aniołów w Mojej Hierarchii, gdy nadejdzie odpowiedni czas.

Idźcie w pokoju. Złóżcie zmęczone głowy na Moim Ramieniu, a Ja przyniosę wam pocieszenie i ukojenie, którego pragniecie.

Kocham was, dzieci, każdego z was. Raduję się, bo gdy przyjdzie dzień na ponowne zjednoczenie naszej świętej rodziny, całe Niebiosa będą śpiewać w uwielbieniu i Chwale na wieczność.

Bóg Ojciec

* * *

(Dzięki tym Orędziom będzie zbawionych o dwa miliardy więcej dusz, które w przeciwnym wypadku byłyby stracone.

*Maria od Bożego Miłosierdzia pragnie, aby wiedziano, że we wcześniejszym prywatnym Orędziu otrzymanym przez nią od Boga Ojca, zostało jej oznajmione: Wiele osób interpretowało powyższe Orędzie tak, że miałoby ono znaczyć, iż tylko dwa miliardy ludzi na świecie zostaną zbawione, co nie jest poprawne. Będzie ich znacznie więcej. Te dwa miliardy są dodatkowe.)

za: jezusdoludzkosci.pl/…dy-dusz-nawroca-sie-co-bedzie-skutkiem-tych-oredzi
CÓRKA MARYI