Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks184

W POKUSACH

W POKUSACH (Siostra Faustyna:)

„Jezus dał mi znowu kilka wskazówek:

— Pierwsze — nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi, a wtenczas pokusa straci całą swą siłę;

— Drugie — w tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj Moją obecność, proś o pomoc Matkę Moją i Świętych;

— Trzecie — miej tę pewność, że Ja na ciebie patrzę i wspieram cię;

— Czwarte — nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo Ja cię wspieram, byłeś ty chciała walczyć, wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie;

— Piąte — wiedz, że przez mężną walkę oddajesz Mi większą chwałę, a sobie skarbisz zasługi, pokusa daje sposobność do okazania Mi wierności" (nr 1560).

„Nie wchodź w targ z żadną pokusą, zaraz zamykaj się w Sercu Moim, a przy pierwszej sposobności odkryj ją przed spowiednikiem...

— Z wielką cierpliwością znoś sama siebie... — Niech wszyscy postępują, jak im się podoba, ty postępuj tak, jak żądam od ciebie...

— Po doznanych przykrościach myśl, co byś mogła uczynić dobrego dla osoby, która ci cierpienia zadała...

— Milcz kiedy cię upominają...

— Nie zniechęcaj się niewdzięcznością...

— Nie lękaj się walki, sama odwaga często odstrasza pokusy i nie śmią na nas uderzać...

— Nie kieruj się uczuciem, bo ono nie zawsze jest w twej mocy, ale cała zasługa w woli się mieści..." (nr 1760).

„Nie ceń za wiele żadnej rzeczy zewnętrznej, choćby ci się wydawała bardzo droga. Opuść sama siebie, a ustawicznie pozostawaj ze Mną.

Wszystko Mi powierzaj, a nic nie czyń na swoją rękę, a będziesz zawsze w wielkiej swobodzie ducha, żadne okoliczności ani wypadki nie zdołają ci go zamącić.

Niewiele zważaj na powiedzenia ludzkie, pozwól, nich cię każdy sądzi według swego upodobania.

Nie tłumacz się, to ci nic nie zaszkodzi.

Oddaj wszystko na pierwszy znak żądania, choćby to były rzeczy najpotrzebniejsze; nie proś o nic nie poradziwszy się Mnie.

Pozwól, niech ci odbiorą nawet to, co ci się należy - uznanie, dobre imię; ponad to wszystko niech będzie wyższy duch twój. A tak wyzwolona ze wszystkiego spoczywaj przy Sercu Moim, nie pozwól sobie zamącić spokoju niczym..." (nr 1685).
Jota-jotka and 5 more users like this.
Jota-jotka likes this.
ela1(3) likes this.
Teresa45 likes this.
chemikus likes this.
m.rekinek likes this.
Tymoteusz likes this.
Tymoteusz
„Po doznanych przykrościach myśl, co byś mogła uczynić dobrego dla osoby, która ci cierpienia zadała...”
wiedz, że przez mężną walkę oddajesz Mi większą chwałę, a sobie skarbisz zasługi, pokusa daje sposobność do okazania Mi wierności" (nr 1560).