hr.news
211

Müller protiv Marxa: "Nikada ne smijemo ukloniti križ"

Ni na jeruzalemskom Brdu hrama niti bilo gdje drugdje ne smijemo ukloniti Kristov križ i negirati Isusa, izjavio je kardinal Gerhard Ludwig Müller tijekom propovijedi za Uzvišenje Križa (14. rujna) u Luganu u Švicarskoj.

Ovo je bila očita aluzija na minhenskog kardinala Reinharda Marxa, koji je svoj naprsni križ sakrio tijekom posjeta Brdu hrama u Jeruzalemu u listopadu 2016. godine.

#newsPobifjlyey