PiotrM
22.4K

o. Pio o Liturgii i kobietach przy ołtarzu.

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio
...............................................................
Słowo Boże winno być czytane w sposób godny, przez osoby godne. Wprowadzenie kobiet świeckich jak i zakonnic do tego zaszczytu jest błędem i ukłonem w stronę człowieka, a nie w stronę Boga.
Tego chce szatan.
Matka Boża ustępowała miejsca Apostołom, a co dopiero święte niewiasty, a co dopiero nieświęte niewiasty (te, które dopuszcza się do czynności liturgicznych).

Nie jest powołaniem kobiety sprawowanie funkcji kościelnych. Rolą kobiety jest otoczyć Kościół miłością, ciepłem, radą, ale jeśli jest to Wolą Bożą.
Gdyby kobiety nie pragnęły funkcji kościelnych, nie byłyby w nie wprowadzane, jednak odpowiedzialność za tę anomalię ponoszą kapłani, którzy do tego dopuszczają. Jest to niedopuszczalne, kobiety te, nie są świadome, co czynią, przybliżając się do Bożych tajemnic i co gorsza, Ołtarzy.

Ciężki grzech spoczywa na tych, którzy do tego dopuszczają ku zgorszeniu wiernych. Zaufanie, jakim lud darzy kapłana, ciąży na tym kapłanie. Ponosi pełną odpowiedzialność za każde zgorszenie, bez względu na swoje obawy wobec przełożonych. Z tego powodu wielu kapłanów pójdzie na potępienie pociągając za sobą te naiwne kobiety, bo dopuścili się profanacji, pozwalając nieczystym rekom dotykać się Boga.

Grzechy przeciwko Eucharystii są bardzo ciężko karane.

Kobieta winna postępować zawsze jak matka. Ewa stała u boku Adama, nie Adam u boku Ewy. Kiedy Ewa przestąpiła ten próg, wyszła ze swojej pozycji wobec Adama, pogrążyła i siebie, i jego i całą ludzkość. Tak samo jest z kobietami w kościele. Ich rolą jest modlitwa, cierpienie i pomnażanie Bożej mądrości, aby mogły być ostoją i umocnieniem dla kapłanów.

Kobieta jednak, która przekracza tę rolę, a nie daj Boże, sama przybliża się do Ołtarza, oddala się od Boga i staje się Ewą, pierwszą Ewą, przekreślając drugą Ewę (Maryję).
Uczyńmy świat na sposób, w jaki widzi go Chrystus, uczyńmy porządek na wzór porządku, jaki On wprowadził, a wszystko będzie w odpowiednim miejscu i doskonale będzie pełnić tę rolę.
CAŁY TEKST: Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Matricaria
Papież Franciszek został przyparty do muru i zgodził się zatwierdzić te protestanckie innowacje,diakonat obroniwszy tylko od ataku damskiej furii. Dzieje się to na zasadzie "daj kurze grzędy" dlatego męska reakcja powinna być bardziej stanowcza, tyle że niewielu decyduje się na to więc kobiety szaleją po prezbiterium jak tylko chcą. Teraz powinny paradować w komżach już oficjalnie,przynajmniej ich …More
Papież Franciszek został przyparty do muru i zgodził się zatwierdzić te protestanckie innowacje,diakonat obroniwszy tylko od ataku damskiej furii. Dzieje się to na zasadzie "daj kurze grzędy" dlatego męska reakcja powinna być bardziej stanowcza, tyle że niewielu decyduje się na to więc kobiety szaleją po prezbiterium jak tylko chcą. Teraz powinny paradować w komżach już oficjalnie,przynajmniej ich ekstrawaganckie i niedbałe ubiory nie będą raziły,ale śmieszności i tak nie unikną.
Sławomir Sokołowski
Oby tylko na śmieszności się zakończyło. Cytowane tu fragmenty z nauczania o. Pio mówią o karze piekła wiecznego 😡