Clicks654
hu.news
2

Az Amoris Laetitia az "új paradigma"

Piero Parolin bíboros, a vatikáni államtitkár, azt állítja, hogy a megbotránkoztató Amoris Laetitia buzdítás "egy új paradigmából ered".

A Vatican News videóinterjúban Parolin azt mondta, hogy a buzdítás azért ilyen megosztó, mert "a pápa más hozzáállást kér tőlünk". Parolin szerint ez egy "új szellem" vagy egy "új megközelítés".

Hozzátette, hogy "a változás nem könnyű". A Parolin által használt kifejezések tisztán mutatják, hogy az Amoris Laetitia elszakad az evangéliumoktól és a katolikus doktrínától.

#newsMnbowuzxix
Gratia copiosa
Paradigma jelentése rövidítve a wikipediából

Egy elmélet valamely általánosan elfogadott, zárt nézetrendszere egy adott korszakban, időpontban. Általánosabban: „A paradigma (vagy korszellem) a gondolkodásoknak, vélekedéseknek, értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy közösség minden tagja által elfogadott összességét jelenti.”hu.wikipedia.org/wiki/Paradigma

A paradi…More
Paradigma jelentése rövidítve a wikipediából

Egy elmélet valamely általánosan elfogadott, zárt nézetrendszere egy adott korszakban, időpontban. Általánosabban: „A paradigma (vagy korszellem) a gondolkodásoknak, vélekedéseknek, értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy közösség minden tagja által elfogadott összességét jelenti.”hu.wikipedia.org/wiki/Paradigma

A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konfliktusba kerül meglévő véleménye, beállítottsága, hiedelmei, gondolatai, ismeretei stb. ellentmondásossága miatt, amelyet sokszor ezek átfogó (paradigma-méretű) megváltoztatásával tud csak feloldani (paradigmaváltás, l. alább). A társadalmi méretű paradigmaváltásra ezzel szemben akkor szokott sor kerülni, ha a lakosság nagy részében áll fenn hasonló konfliktus, és csupán a hozzáállás megváltoztatásával – amely viszonylag kevés pszichikai energia ráfordítását igényli – jelentős alkotó energiákat lehet az elérendő közösségi célokra felszabadítani. A szó maga naturális, tényt közlő, állapotot leíró. Nem negatív. Nem pozitív.

Az elméletek fejlődése szükségszerűen paradigmaváltásokkal jár,

míg egy adott időpontban egymást nem kizáró, több paradigma is lehet érvényben ugyanazon a területen, mint például az orvoslásban és gyógyításban, a gazdaságtanban és a politikában, a számítástechnikában és a programozásban stb.

(szemben a kizárólagosságra törő ideológiákkal). wikipediát szerkeszetnei lehet: Hozzá lehet tenni a teológiában is.

A katolikus gyerekek és fiatalok észre sem veszik. Idősebbek átéltek, átéltünk már paradigmaváltásokat, és az ember szégyen ide szégyen oda, biztonságra vágyik legalábbis ott, ahol eddig nem számított támadásra. Tud valaki valahol egy alig használt katakombát ahová el lehet vonulni? Csak azért kérdezem, mert harcolni nem cuki sőt nem keresztény az aki harcol az igazságért ott ahol mindenkinek iagaza van, mert lehet különbejáratú igazsága, és külön bejáratú bírósága , ahol ő maga a bíró és a kliens is egyben, és eleve igaza van. De ha ez így van, akkor miért van szükség paradigma váltásra? Nost Parolin államtitkárnak is a paradigma váltás a feladata és nem Vatikán állam kormányzása? Természetesen ha ő is egy külön bíróság minden esetben és ügyben, ahol neki van igaza ab ovo, akkor lehet másoknak paradigma váétása és megint mások nem kérnek belőle. Ez az a relativizmus amiről XVI. Benedek beszélt a konklávé előtti szentmisén a Szent Péter bazilikában, ami ha az egyház szívének ablakából kinézve megpillantanánk ahogy agresszíven bice-bócáskodik, akkor éppen olyan banális, mint minden bűn amit elkövetünk.
Mennyország, Mennyország
Hát bizony ez az "új szellem" már elég régi... 🤦