Clicks276
Edward7
3

Paszporty szczepionek - totalitarny mechanizm kontrolny

-Podczas gdy jesteś teraz bombardowany wiadomościami informującymi cię, że szczepienie jest patriotycznym obowiązkiem, a odmowa jest w najlepszym przypadku samolubna i niemoralna, a w najgorszym jest aktem terroryzmu krajowego.
-Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku „szczepionek” na COVID-19, ponieważ zastrzyki nie wzmacniają odporności; nadal możesz zostać zarażony, nie zapobiegną rozprzestrzenianiu się wirusa, jeśli jesteś zarażony.
-Podczas gdy niektórzy twierdzą, że paszporty szczepionek są Twoją „drogą do wolności”, jeśli prawa, które posiadałeś wcześniej, zostały teraz usunięte, jak może to być droga do wolności?
-Paszporty szczepionkowe są sposobem na wyeliminowanie wolności i praw osobistych, aby ułatwić wdrożenie globalnego zarządzania kierowanego przez technokratów, przypominającego komunizm
-Dowody sugerują, że komunizm odrodził się pod banderą ekologii i ruchu ekologicznego, który jest nieodłączną częścią Wielkiego Resetowania, a polityka klimatyczna dotyczy redystrybucji bogactwa


W artykule 1 „Paszporty szczepionek i ponowna kalibracja etyki społecznej” z 2 kwietnia 2021 r. Scenarzysta Tom Moran ocenia, w jaki sposób paszporty szczepionek „podważają jedno z najbardziej podstawowych praw w cywilizowanym społeczeństwie: autonomię nad własnym ciałem”. Jesteście teraz bombardowani propagandą przebraną za „wiadomości”, która mówi wam, bezpośrednio lub insynualnie, że szczepienie jest obowiązkiem patriotycznym, a odmowa jest w najlepszym przypadku samolubna i niemoralna, a w najgorszym aktem terroryzmu w kraju. Jednak, jak zauważył Moran:

„Brak udziału w szlachetnym akcie nie jest niemoralny. Innymi słowy, oddawanie krwi ratuje życie. Brak krwi nie jest morderstwem ”.

Czy powinniśmy żądać osobistej ofiary „dla większego dobra”?
Ponieważ zaszczepiona osoba jest jedyną osobą, która uzyskuje wszelkie możliwe korzyści, zaszczepienie się przeciwko COVID-19 wyraźnie nie polega na ratowaniu życia innych ludzi. Niektórzy twierdzą, że jeśli zaszczepi się wystarczająca liczba osób, rozwinie się odporność stada, a wirus zniknie, ale nikt nie wyjaśnia, jak to ma działać, ponieważ zastrzyk nie zapobiega infekcji ani rozprzestrzenianiu się.
Ale nawet jeśli ten najlepszy scenariusz byłby prawdziwy, decyzja o ryzykowaniu zdrowia poprzez podjęcie eksperymentalnej interwencji genowej musi pozostać osobistą decyzją, dokonaną za pełną świadomą zgodą, co jest prawie niemożliwe ze względu na cenzurę czegokolwiek poza uzupełniającymi się informacjami na temat szczepionka. Dla niektórych potencjalna korzyść może być warta ryzyka. Dla innych potencjalne ryzyko może znacznie przewyższać potencjalne korzyści. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami.

„Jeśli masz rzadką grupę krwi, twoja krew jest nawet cenniejsza dla społeczeństwa niż krew kogoś innego - ale nie oznacza to, że masz moralny, społeczny lub prawny obowiązek ochrony innych ludzi poprzez oddawanie krwi” - pisze Moran.

„Prawo jednostki do wyboru jest ważniejsze niż„ większe dobro ”społeczeństwa. Zawsze to wiedzieliśmy. Dlatego oddawanie krwi jest dobrowolne. Dlatego nie ma kary za wstrzymanie się od głosu. Dlatego nie ma innej nagrody za uczestnictwo poza otrzymaniem naklejki i ciastka. Każda forma przymusu byłaby moralnie naganna.

Autonomia nad własnym ciałem jest absolutna - jedno z najbardziej podstawowych praw cywilizowanego społeczeństwa. Ta autonomia jest tak ważna, że wykracza nawet poza naszą własną śmierć. Nasze narządy mogą być pobierane do przeszczepów ratujących życie tylko za naszą uprzednią zgodą. Bycie dawcą narządów (kolejna dobra rzecz do zrobienia) do niedawna było systemem dobrowolnym. Ponownie, nie ma nagrody za udział ani kary za wstrzymanie się od głosu.

Każda interwencja medyczna, która jest korzystna dla społeczeństwa, bez żadnej możliwej korzyści dla jednostki, zawsze musi być dobrowolna. Prawa, wolności lub możliwości przyznane jednostce w społeczeństwie nigdy nie powinny być uzależnione od udziału w takim akcie ”.


Moran prosi o rozważenie teoretycznej sytuacji konieczności oddania krwi w celu uzyskania biletów na przedstawienie na Broadwayu lub okazania karty dawcy organów, aby dostać się do restauracji. A co by było, gdybyś musiał oddać szpik kostny, aby uzyskać przywilej uczestnictwa w wydarzeniu sportowym? Fakt, że prawo jednostki do oceny osobistego ryzyka i nadania priorytetu własnej jakości życia jest obecnie wyszydzane jako coś ohydnego, jest niebezpiecznym i nieludzkim postępem. Idea, że twoje ciało fizyczne należy do państwa i że nie masz prawa podejmować własnych decyzji co do tego, co należy z nim zrobić, jest niczym innym jak niewolą.

Paszporty szczepionek eliminują podstawowe prawa człowieka
Podczas gdy narracja głównego nurtu głosi, że paszporty szczepionek są najlepszym sposobem na wykorzenienie pandemii i „drogi do wolności” 2, nie są one ani jednym ani drugim . Ponownie, „szczepionki” nie mają na celu zapobiegania infekcjom, a jedynie łagodzenie objawów, a jeśli prawa, które posiadałeś wcześniej, są teraz usunięte, jak może to być droga do wolności? Ta narracja wymaga jakiegoś podwójnego myślenia prosto z „1984”.
Nie, jak ostrzega Zuzana Janosova-Den Boer w swoim artykule „Przeżyłem komunizm - czy jesteś gotowy na swoją kolej?” Trzy znaki wskazują na miejsce diametralnie przeciwne wolności. Den Boer wyemigrowała z Czechosłowacji do Kanady iw swoim artykule szczegółowo opisuje „aż nazbyt znane oznaki tej samej propagandy”, które zaczęły przenikać jej przybrany kraj.
Co ciekawe, artykuł został napisany w styczniu 2019 roku, rok przed tym, jak COVID-19 zapoczątkował autorytaryzm dla wszystkich.

Nowy " zielony komunizm ''
Chociaż istnieje wiele podobieństw między reakcjami na "pandemię" COVID-19 a komunizmem, artykuł Den Boera z 2019 r. Podkreśla reinkarnację komunizmu pod hasłem ekologii. Jej komentarz jest dziś łatwiejszy do zrozumienia niż jeszcze dwa lata temu, ponieważ rzeczywistość Wielkiego Resetowania staje się obecnie coraz szerzej znana.
Częścią tego „resetu” jest wprowadzenie gospodarki opartej na energii i „zrównoważonego rozwoju”. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że ten przyjemnie brzmiący slogan kryje w sobie raczej paskudne plany, ponieważ technokraci, których plany mają na celu zniewolenie ludzkości pod pozorem ochrony środowiska. Nie jest to kompromis, na który większość ludzi zgodziłaby się dobrowolnie. Den Boer pisze: 4

„W marcu 2007 roku w serwisie WorldNetDaily opublikowano artykuł zatytułowany„ Ekologia to nowy komunizm ”. Były prezydent Czech Vaclav Klaus stwierdził w nim: „Staje się oczywiste, że omawiając klimat nie jesteśmy świadkami zderzenia poglądów na temat środowiska, ale zderzenia poglądów na temat wolności człowieka”.

Dalej opisuje ekologizm jako „największe zagrożenie dla wolności, demokracji, gospodarki rynkowej i dobrobytu”. Klaus napisał również książkę: „Błękitna planeta w zielonych kajdanach”, w której stwierdza, że „komunizm i ekologia mają te same korzenie; obaj tłumią wolność ”.

Ostrzega również, że każda odmiana ekologizmu wzywająca do scentralizowanego planowania gospodarki pod hasłem „ochrony przyrody” jest niczym innym jak reinkarnacją komunizmu - nowym komunizmem…

Odkąd zostałem zaszczepiony komunistyczną propagandą, przez pierwsze 27 lat mojego życia… jestem odporny na tę chorobę. Jeśli ktoś próbuje mnie „uratować” wbrew mojej woli, od razu jestem ostrożny i gotowy do walki - jeśli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to jest kaczka.

Więc spróbuj sobie wyobrazić, jak się teraz czuję jako Kanadyjczyk, kiedy widzę tę samą taktykę i słyszę te same zwroty, które widziałem i słyszałem przez lata w komunizmie, tylko tym razem po angielsku! ”


Sztuczka handlu: oszustwo
„Komunizm można scharakteryzować jednym słowem” - mówi Den Boer, a tym słowem jest „oszustwo”. Prawdziwe intencje nigdy nie są ujawniane. Można przedstawić szereg haseł i programów, ale wszystkie mają jeden cel, którym jest „totalitarne zniewolenie”.
Zwraca uwagę, że komunizm od lat 70. podważa ruch ekologiczny, uznając go wówczas za pole dojrzałe do zasiania swojej ideologii. W 1972 roku ówczesny przewodniczący Komunistycznej Partii USA, Gus Hall, opublikował książkę „Ekologia”, w której stwierdził, że: 5

Społeczeństwo ludzkie nie może w zasadzie powstrzymać niszczenia środowiska w kapitalizmie. Socjalizm jest jedyną strukturą, która to umożliwia… Musimy być organizatorami, liderami tych ruchów.

Den Boer pisze: 6

„Pomysł ten został włączony do programu Partii Zielonych Stanów Zjednoczonych w 1989 r. (W tym samym roku upadł sowiecki komunizm), w którym fikcyjne zagrożenia„ globalnym ociepleniem ”i planeta":

Ta pilność, wraz z innymi powiązanymi ze sobą kwestiami i tematami zielonymi, sprawia, że konfrontacja z efektem cieplarnianym [efekt] jest potężnym narzędziem organizacyjnym… Przetrwanie jest bardzo motywujące i może pomóc nam zbudować masowy ruch, który doprowadzi do politycznego i społecznego na dużą skalę zmiana w bardzo krótkim czasie…

Przede wszystkim musimy [musimy] poinformować opinię publiczną, że kryzys jest bardziej bezpośredni i dotkliwy niż się [im] wmawia, [że] jego konsekwencje są zbyt wielkie, aby czekać na powszechne naukowe potwierdzenie, że tylko katastrofa ekologiczna może się wydarzyć. „”


To, co promuje Międzyrządowy Panel Narodów Zjednoczonych ds.Zmian Klimatu (IPCC), to nie nauka o klimacie, ale ideologia socjalistyczna, podkreśla Den Boer, cytując jako dowód komentarze Ottmara Georga Edenhofera, byłego współprzewodniczącego III Grupy Roboczej IPCC, W wywiadzie 7 z 2010 roku stwierdzono, że kwestie klimatyczne dotyczą ekonomii i że „Trzeba wyraźnie powiedzieć: de facto; redystrybuujemy światowe bogactwo dzięki polityce klimatycznej”.

Trzy etapy komunizmu
Następnie Den Boer opisuje trzy podstawowe etapy metodologii propagandy komunistycznej. Etap 1 polega na tworzeniu polaryzacji i demoralizacji opinii publicznej za pomocą taktyk „dziel i rządź”. Idealiści są głównym celem, ponieważ łatwo można nimi manipulować za pomocą emocjonalnie naładowanej propagandy. „Uznając, jak istotni są ci ludzie dla sukcesu jego rewolucji, Lenin nazwał ich„ pożytecznymi idiotami ”- pisze Den Boer.
Następna jest destabilizacja, w której podstawowe wartości społeczeństwa są kierowane i wypaczane, przede wszystkim poprzez system edukacyjny. „Nowy komunizm opiera się na wszystkich starych komunistycznych zasadach ideologicznych i wierzeniach, ale wykorzystuje ekologię jako czynnik zmiany, aby całkowicie zmienić podstawowe wartości zachodniej demokracji i zdestabilizować (zdemoralizować) społeczeństwo” - mówi.

Etap 3 to rewolucja, która zwykle następuje po uzyskaniu poparcia większości, niezależnie od środków. Zwycięstwo rewolucji prowadzi do zniesienia demokratycznych wyborów i egzekucji członków partii przeciwnych. Prywatne przedsiębiorstwa są przejmowane i znacjonalizowane.

„Kluczowi zwolennicy, którzy w końcu zdają sobie sprawę, w jaki sposób zostali zmanipulowani i wykorzystani (tj. Pożyteczni idioci, którzy już nie są użyteczni) są więzieni lub straceni, aby zapobiec powstaniu jakichkolwiek ruchów dysydenckich.

Wszyscy inni pożyteczni idioci, którzy spełnili swój cel doprowadzenia komunistów do władzy, są teraz albo zniewoleni przez nową ideologię, albo pozbywani na różne zalecane sposoby.

Powstaje nowa uprzywilejowana elita przywódców partii komunistycznej… Liderzy każdej kluczowej instytucji lub organizacji: firmy, szpitala, policji, szkoły itp. Zostają zastąpieni przez oficjalnego członka partii komunistycznej. Kompetencje, zdolności lub przydatność do pracy nie są już istotne ani wymagane; jedynym warunkiem jest lojalność wobec partii ”.


Chociaż zwolennicy wierzą, że socjalizm i komunizm przyniosą wszystkim równość i dobrobyt, konsekwencje gospodarcze są zawsze zupełnie odwrotne: ubóstwo. Ale dlaczego? Den Boer wyjaśnia to w ten sposób:

„Ludzie zawsze ostrożniej wydają własne pieniądze niż pieniądze kogoś innego. Kapitalizm polega na wydajności. Prywatne firmy muszą bardzo ostrożnie wydawać swój kapitał. Nie stać ich na inwestycje w ich biznesie, chyba że są pewni, że będzie to tego warte…

W gospodarce centralnie planowanej cała produkcja jest kontrolowana przez rząd. Dochody niezbędne do funkcjonowania rządu i gospodarki są uzyskiwane z podatków. Ponieważ gospodarka centralnie planowana nie podlega prawom podaży i popytu, cele finansowe tracą sens, ponieważ nie ma kar za ich nieosiągnięcie.

W ten sposób długoterminowe plany rządowe nigdy nie są realizowane, a cele finansowe zastępowane są wyimaginowanymi kwotami produkcyjnymi. Rezultatem jest rozrzutność i nieefektywność na monumentalną skalę.

Komunizm wprowadza obowiązkowe zatrudnienie z ustalonymi wcześniej obowiązkami i wynagrodzeniem. Problemem jest brak towarów i usług. Nawet jeśli masz pieniądze, będziesz miał niewiele okazji, by je wydać na własną korzyść ”.


Socjalizm kontra komunizm
Den Boer podkreśla, że chociaż zarówno socjalizm, jak i komunizm dążą do zniesienia prywatnego biznesu i przekształcenia zasobów w zasoby „będące własnością publiczną”, są one ściśle kontrolowane przez rząd, a nie przez ludzi.

Komunizm prowadzi do ubóstwa całego społeczeństwa. Dla porównania, wolnorynkowy kapitalizm wydobył z biedy największą liczbę ludzi w historii ludzkości. ~ Zuzana Janosova-Den Boer

Socjalizm jest wdrażany jako pierwszy, w którym to czasie bogactwo jest rozdzielane zgodnie z produktywnością. Komunizm to drugi etap, w którym bogactwo jest rozdzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Jednak indywidualne potrzeby są określane przez rząd, a nie jednostkę.

„Pamiętasz kluczowe słowo: oszustwo? Socjalizm to komunizm. Każda partia lub organizacja polityczna opowiadająca się za socjalizmem opowiada się za komunizmem ”- pisze De Boer. 8

Jak więc wygląda życie w komunizmie? Aby uzyskać szczegółowe informacje, polecam przeczytanie całego artykułu De Boera, ale na początek zawsze można spodziewać się niedoboru podstawowych towarów, co powoduje konieczność czekania w kolejce po zszywki, takie jak mleko, mięso i jajka.
Nieuniknionymi skutkami ubocznymi takich niedoborów są kradzieże, korupcja i łapówkarstwo, które nabierają charakteru systemowego. De Boer ostrzega, że aby funkcjonować, trzeba być przygotowanym na wejście do odpowiednich sieci i płacenie łapówek za wszystko, czy to edukację, terminową opiekę zdrowotną, pozwolenia rządowe, odzież czy naprawę samochodów. Oto kilka innych przykładów:

„Chcesz mieszkanie? Nie możesz go kupić; rynki nieruchomości nie istnieją. Prawdopodobnie dostaniesz jeden (w końcu) za darmo, ale rząd zadecyduje o wielkości, rodzaju, lokalizacji, a także o Twojej pozycji w kolejce, co może zająć lata.

Chcesz samochód? Najpierw musisz złożyć wniosek lub kupić zezwolenie na zakup samochodu od rządu, a następnie czekać w kolejce latami. Czas oczekiwania może wynosić 2-3 lata lub nawet 7-10 lat.

Chcesz wykorzystać na wakacje jakieś obiekty rekreacyjne (oczywiście rządowe)? Musisz być zatwierdzony przez związek zawodowy i czekać…

Ale najlepsza część: nie ma gwarancji, że kiedykolwiek otrzymasz mieszkanie, samochód, garaż, przedszkole, rekreację lub cokolwiek innego, czego tylko zapragniesz. Jeśli istnieją jakiekolwiek dowody (kiedykolwiek) o Twoim nieprzestrzeganiu ideologii komunistycznej, nic nie otrzymasz…

Komunizm prowadzi do ubóstwa całego społeczeństwa. Dla porównania, wolnorynkowy kapitalizm wyciągnął największą liczbę ludzi z biedy w historii ludzkości ”.


Strach trzyma wszystko razem
Tym, co powstrzymuje społeczeństwo komunistyczne od popadnięcia w anarchię i wolność rewolucji, jest strach. Groźba aresztowania, przesłuchania, tortur i uwięzienia w szpitalu dla obłąkanych jest waszym stałym towarzyszem. Jest wielu informatorów, ponieważ dostarczanie obciążających informacji o innych może być wykorzystywane jako waluta dla osobistych przywilejów.

Znaki są teraz wszędzie wokół nas, wskazując, że jesteśmy na dobrej drodze do socjalizmu / komunizmu, chociaż uważam, że bardziej technicznie poprawnym terminem dla wprowadzanego zarządzania jest technokracja, jak opisano szczegółowo w „ The Pressing Dangers of Technocracy ” i „ Technocracy and Wielki Reset ”.
Globalne zarządzanie technokratyczne ma wszystkie cechy socjalizmu i komunizmu, ale istnieją pewne kluczowe różnice, począwszy od faktu, że jest ono w dużym stopniu uzależnione od nadzoru technologicznego, eksploracji danych i inżynierii społecznej za pomocą środków technologicznych.
Efekt końcowy jest taki, że rodzaj przekupstwa opisywany przez De Boera byłby prawie niemożliwy ze względu na obserwację chwilową, a znicze byłyby zbędne, ponieważ technologia nadzoru łapałaby wszystko, co mówisz i robisz automatycznie. Poziom zagrożenia, a tym samym poziom strachu, musi być zatem również znacznie wyższy niż w jakimkolwiek poprzednim reżimie komunistycznym. Wolność naprawdę byłaby prawie nieistniejąca.
Uniwersytety przeprowadzają codzienne kontrole COVID
Już teraz z zawrotną prędkością odbiera się nam podstawowe wolności osobiste. Na przykład Cornell University ogłosił niedawno, że 9 studentów powracających tej jesieni do kampusów Ithaca, Genewy i Cornell Tech musi zostać zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Zgodność zostanie zapewniona za pomocą szkolnego narzędzia potwierdzającego szczepienia przeciwko COVID-19, w którym uczniowie będą musieli zarejestrować swój status szczepień. Studenci mogą ubiegać się o zwolnienie ze względów medycznych lub religijnych, chociaż szczegółowe informacje na temat tego, co zostanie przyjęte, nie są zawarte w ogłoszeniu. W zależności od ogólnego poziomu szczepień w kampusie, studenci i pracownicy mogą być zobowiązani do noszenia masek i / lub korzystania z opcji edukacji online w celu ograniczenia gęstości sal lekcyjnych. Ale to nie wszystko.
Studenci przebywający na terenie kampusu muszą również zalogować się i wypełnić internetowy ekran stanu zdrowia „codziennie przed przyjazdem” za pomocą narzędzia Daily Check. 10 Zasadniczo każdego dnia przed wejściem na teren kampusu musisz potwierdzić, że nie masz żadnych objawów i nie miałeś ostatnio kontaktu z osobą z objawami. Tę kontrolę stanu należy również przeprowadzać w weekendy.

Reedukacja dla uczniów nie noszących masek
Podczas gdy badanie stanu zdrowia Cornella przez siedem dni w tygodniu może wydawać się wystarczająco ekstremalne, uczniowie Clearwater High School na Florydzie borykają się z jeszcze bardziej koszmarnymi warunkami. Tam uczniowie przyłapani bez masek zostaną poddani „reedukacji”, aby nauczyć ich znaczenia noszenia masek dla zdrowia publicznego. Poradnik Clearwater High School dotyczący zakrywania twarzy brzmi: 11

„Noszenie zakrycia twarzy jest kwestią zdrowia publicznego. Uczniowie, którzy nie noszą maski, gdy jest to wymagane (lub odmawiają jej), powinni najpierw zostać ponownie pouczeni o znaczeniu noszenia maski. Jeśli po reedukacji nadal nie są przestrzegane, należy skontaktować się z administratorem ucznia ”.

Można by pomyśleć, że społecznie nastawieni urzędnicy ds. Zdrowia powstrzymaliby się od stosowania autorytarnych terminów, takich jak „reedukacja” w takiej sytuacji, a fakt, że nie można ich łatwo uznać za znak, że ograniczenia dotyczące COVID-19 tak naprawdę dotyczą wdrożenia publicznego systemu kontroli. Dzieci w takim systemie muszą być indoktrynowane, a indoktrynacja jest dokładnie tym, co zapowiada niniejszy poradnik.

Śledzenie paszportów było planem
W tym miejscu napisałem wiele artykułów, szczegółowo opisujących „próby generalne” i różne globalistyczne plany, które pokazują, że nasze obecne reakcje na pandemię COVID-19 były planem przez cały czas. Różne artykuły opisują różne katastroficzne scenariusze, które mogą ułatwić wprowadzenie globalnego systemu technokratycznego.
Tak się składa, że COVID-19 pasuje do ustawy, umożliwiając tym globalistom jednoczesne wdrażanie wielu różnych programów i systemów kontroli, w tym blokady powodujące „naturalne” niszczenie prywatnych firm oraz zwiększony nadzór i eksplorację danych w formie aplikacji do śledzenia COVID, a teraz paszportów szczepionek.

Jak donosi The Guardian, paszporty szczepionek zostały zaplanowane na długo przed publicznym ujawnieniem tego pomysłu: 12

„Raport zlecony przez rząd w grudniu zbadał, w jaki sposób można wykorzystać certyfikaty COVID do decydowania, czy ludzie powinni być wpuszczani na imprezy sportowe, do pubów i innych zatłoczonych miejsc, kilka miesięcy przed publicznym potwierdzeniem planu przez ministrów.

Dokument przygotowany do testów i śledzenia NHS i widziany przez Guardiana pokazuje, że badanie dotyczyło również tego, czy certyfikaty mogą być warunkiem wstępu na imprezy rodzinne, takie jak wesela lub nawet małe, nieformalne spotkania.

Raport z 17 grudnia został przygotowany przez pracowników Zühlke Engineering, szwajcarskiej firmy konsultingowej, która ściśle współpracowała z brytyjską aplikacją do śledzenia kontaktów COVID i zatrudnia wielu pracowników w zespole ds. Testów i śledzenia. ”


Wdrażanie wymagań dotyczących szczepionek poprzez oszustwo
Chociaż zarówno urzędnicy rządowi USA, jak i Wielkiej Brytanii zaprzeczyli, że obowiązki dotyczące paszportów szczepionek zostaną wdrożone na szczeblu federalnym, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, co faktycznie tutaj robią. Zapamiętaj słowo kluczowe De Boera określające komunizm: „Oszustwo”. Przywódcy rządów w krajach rządzonych demokratycznie wiedzą, że konstytucja zabrania im wymagania paszportów zdrowotnych jako warunku pełnienia normalnych funkcji społecznych.

Zamiast tego zachęcają firmy prywatne i nakładają na nie obowiązek, aby ich wymagały. Efekt końcowy jest taki sam, ale nie można zarzucić rządowi obchodzenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Istnieje nadzieja, że wystarczająca liczba prywatnych firm będzie wymagać paszportów ze szczepionkami, które zasadniczo uczynią je obowiązkowymi, jeśli ktokolwiek zechce zaangażować się w normalne czynności, prawdopodobnie tak fundamentalne, jak zakupy w sklepie spożywczym w celu uzyskania żywności. Zasadniczo ludzie nie będą mieli innego wyboru, jak tylko się podporządkować.

Jak dotąd gubernator Florydy Ron DeSantis, gubernator Teksasu Greg Abbot i gubernator stanu Iowa Kim Reynolds 13 stanęli na wysokości zadania i wydają rozkazy wykonawcze i piszą stanowe prawa zakazujące państwowym wymogom paszportów szczepionek i / lub zakazują prywatnym firmom wymaganie od klientów udokumentowania statusu szczepień. Mądrze uznają, że te certyfikaty naruszą prawo ich wyborców do życia.

Zakaz Idaho gubernator Brad Little'a w paszportach szczepionek jest ograniczona do podmiotów państwowych rządowych, 14 i prawodawców w Tennessee są podobno rozważa prawodawstwo do wymogów zakazu certyfikatów szczepionek, jak również. 15 Miejmy nadzieję, że więcej przywódców stanowych zobaczy te paszporty za to, czym naprawdę są - totalitarny mechanizm kontrolny - i będą dążyć do wprowadzenia przepisów zabraniających prywatnym firmom i podmiotom rządowym ich wymagania.
Wyraźnie stoimy przed poważnymi wyzwaniami, ale jestem przekonany, że uda nam się powstrzymać tę szaloną władzę i ruszyć w kierunku niewolnictwa. Dlatego ostrzegaj wszystkich, którzy ufają twojemu osądowi i zachęcaj ich do wyciągnięcia głów z piasku i uznania, że są karmieni czystą propagandą, której głównym celem nie jest uwolnienie ich od wirusa, ale ostatecznie zniewolenie ich przez państwo .

Dr Josepha Mercoli

- Źródła i referencje
1 The Critic 2 kwietnia 2021
2 Inews.co.uk 28 lutego 2021
3, 4, 5, 6, 8 Spencerfernando.com 3 stycznia 2019
7 Zmienna zmienność Ottmar Edenhofer o polityce klimatycznej
9 Cornell University 2 kwietnia 2021
10 Codzienny czek Cornell University
11 En-Volve 3 kwietnia 2021 r
12 The Guardian 4 kwietnia 2021
13 The Gazette 7 kwietnia 2021 r
14 KMVT.com 7 kwietnia 2021 r

15 Newsweek 6 kwietnia 2021

mercola.com/…21/04/16/have-you-been-recalibrated-for-covid.aspx
Wieczne Odpoczywanie Amen
-Paszporty szczepionkowe są sposobem na wyeliminowanie wolności i praw osobistych, aby ułatwić wdrożenie globalnego zarządzania kierowanego przez technokratów, przypominającego komunizm

-Dowody sugerują, że komunizm odrodził się pod banderą ekologii i ruchu ekologicznego, który jest nieodłączną częścią Wielkiego Resetowania, a polityka klimatyczna dotyczy redystrybucji bogactwa
służebnica Pańska
Maski i testy COVID mogą zawierać szczepionki nanotechnologiczne

Następną fazą "plandemii" będzie masowe morderstwo z premedytacją dokonane przez „szczepionkę”

Autor: Dr. Ariyana Love

W całym kraju ludzie są zmuszani do duszenia siebie i swoich dzieci w nakazanych maskach. Są zmuszani do wykonywania „testów” Covid-19, aby latać, i do eksperymentalnych zastrzyków z mRNA i adenowirusem, które …More
Maski i testy COVID mogą zawierać szczepionki nanotechnologiczne

Następną fazą "plandemii" będzie masowe morderstwo z premedytacją dokonane przez „szczepionkę”

Autor: Dr. Ariyana Love

W całym kraju ludzie są zmuszani do duszenia siebie i swoich dzieci w nakazanych maskach. Są zmuszani do wykonywania „testów” Covid-19, aby latać, i do eksperymentalnych zastrzyków z mRNA i adenowirusem, które są fałszywie oznaczane jako szczepionki.
„Szczepionki” Covid w ogóle nie są szczepionkami, ale formą terapii genowej z systemem dostarczania nanotechnologii, czyli innymi słowy inżynierią genetyczną . Nikomu nie wolno podawać eksperymentalnych narkotyków do twojego ciała bez twojej świadomej zgody.

Według wewnętrznego badania przeprowadzonego przez Health Human Services i Harvard, mniej niż 1% skutków ubocznych szczepionek jest zgłaszanych do rządowych systemów zgłaszania obrażeń spowodowanych szczepieniami. Oznacza to, że rzeczywiste zgony w Europie w wyniku eksperymentalnych wstrzyknięć Covid są o około 99% wyższe niż to, co jest zgłaszane. Oznacza to, że faktyczna liczba zgonów jest bliższa 453024 (w Europie).
Gdzie jest nadzór nad tymi eksperymentalnymi technologiami edycji genów, które są wstrzykiwane do waszych ciał i ciał waszych dzieci? Czy nie należy ich monitorować i czy nie należy zgłaszać rzeczywistych zgonów i reakcji niepożądanych? Oczywiście wielkie media farmaceutyczne i korporacyjne media głównego nurtu coś przed nami ukrywają.
Prośba o wolność informacji (FOI) opublikowana w The Daily Expose w marcu wykazała 2 207 zgonów w ciągu 28 dni od wykonania eksperymentalnych zastrzyków Covid w lutym w Szkocji. Oznacza to, że rzeczywista liczba niezgłoszonych zgonów w samej Szkocji wynosi około 218 493 .

Ludzie są powszechnie oszukiwani i przekupywani, aby zgodzili się na własną śmierć.
Maski i „testy” Covid również zawierają broń biologiczną. W marcu 2020 roku „zestawy testowe” koronawirusa udające się do Wielkiej Brytanii zostały uznane za skażone koronawirusem. „Zestawy testowe” CDC Covid wysłane w Stanach Zjednoczonych w lutym 2020 r. Zostały również przyłapane na zakażeniu koronawirusem po tym, jak prezydent Trump wszczął federalne dochodzenie.

Kara egipskiego niewolnika

ŚMIERĆ W TESTACH COVID
Austriacki sąd właśnie orzekł, że test PCR nie nadaje się do określenia "zakaźności" i „odrzuca całą politykę Covid w Austrii, która jest oparta na tym teście”.
Istnieje wiele stłumionych doniesień o zaburzeniach poznawczych, chorobach i nagłych zgonach po wymazie z nosogardła, znanym również jako PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy). Po wykonaniu „testu na obecność Covid” zgłaszano te objawy ; bóle głowy, nudności, wymioty i wyraźny wodnisty drenaż z boku nosa, znany również jako wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego . Wycieki płynu mózgowo-rdzeniowego wynikają z urazu głowy lub urazu kręgosłupa .

Hochkrebseregendes Ethylenoxid an PCR Teststäbchen

Próbka wymazu z jamy nosowo-gardłowej jest pobierana z niezwykle delikatnego obszaru tuż przy barierze krew / mózg. Ta procedura medyczna to brutalne i inwazyjne wykorzystywanie twoich podstawowych praw do wyboru tego, co jest dostarczane do twojego ciała.

NANOTECHNOLOGIA HYDROŻELOWA
Hydrożele nasycone nanocząsteczkami są wykorzystywane w szeregu zastosowań biologicznych: inżynierii tkankowej, wykrywaniu chemicznym i biologicznym oraz dostarczaniu leków i genów. Niestety, te nanoboty nie są wykorzystywane do leczenia nas tak, jak mogłyby. Zamiast tego zostali zaprogramowani do zniszczenia.

"Czarne robaki" lub wyglądające jak pasożyty nanorurki zostały znalezione w maskach i „testach” Covid na całym świecie, osadzone w maleńkich włóknach. Nie można ich zobaczyć gołym okiem, ale trzymane pod mikroskopem są widoczne. Nanorurki są nieruchome, dopóki nie zostaną aktywowane przez ciepło i wilgoć, a następnie poruszają się jak pasożyt.

Odkrycie nanotechnologii hydrożelowej w maskach i „testach” Covid może oznaczać tylko jedno. To, co widzimy na powyższym filmie, to nanorurki węglowe do dostarczania szczepionek . Nanorurki węglowe zaprojektowano jako system dostarczania antygenu in vitro i in vivo.

Szczepionki, maski i testy firmy Covid nie są podawane dla Twojej ochrony. Są to eksperymentalne urządzenia medyczne zaprogramowane do penetracji komórek i dostarczania śmiercionośnego ładunku bezpośrednio do komórek na potrzeby inżynierii genetycznej.
Nowatorskiego badania wykazały, że doświadczalne urządzenia medyczne Nanotech stosowane są już w 43 czołowych szczepionek. Nanotechnologia jest od dawna dostarczana nam w naszej żywności. Jest oznaczony jako „suplement witaminowo-mineralny” i jest zamaskowany na inne sposoby, mimo że wiadomo, że powoduje zespół nieszczelnego jelita i choroby autoimmunologiczne .

W kwietniu Health Canada ostrzegło przed „mikroskopijnymi cząsteczkami grafenu” używanymi w maskach, które powodują „wczesną toksyczność płucną”. Innymi słowy, powodują poważne uszkodzenie płuc. Jednorazowe niebieskie maski na twarz zawierają substancję niszczącą płuca - grafen
Materiały na bazie grafenu zabijają bakterie i to jest punkt sprzedaży, ale gdy są stosowane w maskach na twarz, jest to „porównywalne z oddychaniem azbestem przez cały dzień”, mówi Health Canada.
Grafen zaprojektowano jako w nośnik leków i szczepionek . Grafen jest używany do sekwencjonowania i manipulacji DNA. Dlaczego więc, według doniesień, nanorurki grafenowe znajdują się również w pieluchach (pieluchach) i damskich podpaskach ?
Po połknięciu i inhalacji grafen przenoszący nanoboty z łatwością przekracza barierę krew-mózg. Udowodniono, że są toksyczne dla ludzkich tkanek i kultur komórkowych , powodując stres oksydacyjny, produkcję cytokin zapalnych i mutację DNA . Są również programowane, aby powodować śmierć komórki.

Nano-srebro jest sprzedawane w maskach jako pozytywna rzecz, ponieważ jest silnym środkiem przeciwbakteryjnym, co oznacza, że zabija bakterie i grzyby. Firmy czerpiące korzyści z masek na twarz składają bezpodstawne oświadczenia dotyczące zdrowia publicznego, twierdząc jednak, że ich maski zapewniają „ochronę przed COVID-19”. W rzeczywistości te produkty infekują cię zaprogramowanymi nanobotami i eksperymentalnymi lekami. "Nano maski" są również sprzedawane dzieciom do ukrytych celów.

Nano maski dla dzieci

Ani EPA, ani FDA nie zatwierdziły nanosrebra do stosowania w osłonach twarzy lub maskach, a EPA już kwalifikuje nanosrebro jako pestycyd . Ponadto nanosrebro w maskach na twarz stanowi zagrożenie biologiczne dla środowiska . Miliardy masek zostały już wyrzucone do środowiska.
Nanosrebro jest wprowadzane do nanorurek, które są półprzewodnikami do balistycznego transportu ładunku leku. Grafenowe nanorurki to trójwymiarowe polimerowe sieci nanokompozytowego hydrożelu . Hydrożele to „kontrolowany system dostarczania leków” z wieloma biologicznymi zastosowaniami związanymi z bioinżynierią, w tym inżynierią tkankową, czujnikami chemicznymi i biologicznymi oraz dostarczaniem leków i genów.
Pierwotnie technologia nanorurek została opracowana jako terapia genowa „zmieniająca DNA” do stosowania w leczeniu raka. Obecnie nanorurki są używane w szeregu produktów , w tym w maskach i „testach” firmy Covid bez świadomej zgody. Oto kilka filmów o nanorurkach do dalszych badań.

Nanorurki są aktywowane i mobilizowane przez ciepło termiczne. Mając strukturę powłoki polimerowej, nanorurki hydrożelowe grafenu zostały zaprojektowane w celu przenoszenia Nano-Srebra z ładunkiem leku do dostarczania szczepionki. Nanorurki zostały również opracowane do dostarczania szczepionek w Europie.
Elastomeryczny charakter tego materiału pozwala hydrożelom i nanorurkom na uzyskanie różnych kształtów i rozmiarów oraz kurczenie się i rozszerzanie.

Nanorurki węglowe - więcej tutaj

„Obecność jonów srebra powstrzymuje enzym oddechowy przed przenoszeniem elektronów do cząsteczek tlenu podczas oddychania”. Innymi słowy, obecność nanorurek węglowych i nanosrebra w maskach oznacza, że istnieje ładunek leku, który ogranicza zdolność komórek do przyjmowania tlenu. W tym samym czasie nanoboty nanosrebra są również zaprogramowane do przechodzenia przez błonę komórkową komórek płuc, niszcząc je. Nanosrebro w „testach” firmy Covid jest skierowane do komórek mózgowych i potencjalnie innych części ciała.

Nanorurki węglowe w włóknistym hydrożelu (maski)

Chwalone „zastosowania antybakteryjne” Nano-Srebra do masek stanowią wyraźną osłonę, gdy w połączeniu z takimi stwierdzeniami, jak „nanocząsteczki srebra muszą być wystarczająco małe, aby przejść przez błonę komórkową” . Jeśli faktycznie nanosrebro było używane do zastosowań przeciwbakteryjnych, to dlaczego muszą one przechodzić przez błony komórkowe osób noszących maskę?

Nanorurki są aktywowane przez ciepło i pozorną wilgoć. Są półprzewodnikami, więc można je zaprogramować tak, aby aktywowały się za pomocą częstotliwości energii. Nasze ciała są dosłownie bateriami, a nasz wydech jest wypełniony wilgocią.

Rozmiar nanorurki
Nanoboty z nanosrebrem są zaprogramowane tak, aby odłączały się od nanorurki i ponownie składały się w Twoim ciele, kierując się w lokalizacje takie jak mózg, jelita lub komórki płuc. W laboratoriach powstają hydrożele w różnych kształtach i rozmiarach. Mogą pęcznieć i kurczyć się i są aktywowane za pomocą laserów .
Niedawno w Quebecu doszło do wycofania maski toksycznej z powodu uszkodzenia płuc u dzieci w wyniku noszenia masek w żłobkach.

W międzyczasie w Kanadzie pojawiła się tajemnicza, nowa „choroba mózgu” , która powoduje skurcze, utratę pamięci i halucynacje, i wprawia w zdumienie lekarzy.
Ludzie zaczynają rozumieć, że nanomaski i „testy” firmy Covid dostarczają do mózgu zastrzyki nanobotów .

Różne maski do porównania

Większość szczepionek RNA podaje się donosowo. W rzeczywistości Finlandia opracowuje obecnie własną eksperymentalną „szczepionkę donosową” przeciwko adenowirusowi. Biorąc pod uwagę, że jest to transfekcja obcego RNA do ludzkich komórek, stanowi ona również nielegalny eksperyment medyczny.
Health Ranger z Natural News mówi o nanocząsteczkach lipidów w „szczepionkach” mRNA, które powodują masywne zapalenie z powodu adiuwantów. Te nano-wielkości roboty są zaprogramowane do niszczenia wrodzonego układu odpornościowego.
Były pracownik FEMA, który został demaskatorem, Celeste Solum, ujawnił coś nowego i szokującego z dokumentów rządu USA. „Testy” firmy Covid wstawiają "latarnię magnetyczną", która umożliwia śledzenie.
Patent Covid na „zestaw testowy” jest własnością i jest obsługiwany przez Richarda A. Rothschilda, który jest patentem o numerze US2020279585 (A1).
Celeste Solum: COVID „Test” wkłada Microchip

ZBIERANIE DNA

Bill Evanina ustąpił ze stanowiska najwyższego urzędnika kontrwywiadu w rządzie USA w styczniu 2021 r., Aby zezwolić na rzadkie i pilne publiczne ostrzeżenie:

„Zagraniczne mocarstwa mogą zbierać, przechowywać i wykorzystywać informacje biometryczne z testów COVID”.
Istnieją dowody na to, że wymaz z jamy nosowo-gardłowej do „testu” Covid jest używany do pobierania DNA przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) i Billa Gatesa. 60 Minutes przedstawiła exposé na temat wykorzystania przez BGI „testów” Covid do zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych biometrycznych obywateli amerykańskich. Administracja Obamy otworzyła drzwi KPCh i umożliwiła Grupie BGI przyczółek w USA
Po co im nasze DNA?

Niezatwierdzone trucizny
Oprócz nanotechnologicznych urządzeń medycznych i wymuszonej inżynierii genetycznej, naukowcy znaleźli dowody na to, że w maskach na twarz znajduje się koktajl chemiczny zawierający trucizny podlegające najsurowszym ograniczeniom regulowanym przez władze w Europie i USA. Eksperci twierdzą, że maski są porównywalne z oddychaniem niebezpiecznymi odpadami .
Całkiem szczerze, myślę, że media głównego nurtu koncentrują się na toksyczności masek, aby odwrócić naszą uwagę od nanotechnologicznej bioinżynierii.
Maski oddychające toksycznymi odpadami

W tym artykule opisano 20 powodów, dla których obowiązkowe maski na twarz są niebezpieczne, nieskuteczne i niemoralne.

TLENEK ETYLENU
Większość masek i osłon twarzy (w tym tkanin) jest wykonana z toksycznych i rakotwórczych chemikaliów, w tym środków zmniejszających palność, włókna szklanego, ołowiu, NFE, ftalanów, tlenku etylenu, polifluorowanych chemikaliów i formaldehydu.
Powiedziano nam, że „test” i maski firmy Covid służą naszemu bezpieczeństwu, ale maski i „testy” firmy Covid są spryskiwane tlenkiem etylenu . Mówi się nam, że ma to na celu „sterylizację” produktu, ale także sterylizuje użytkownika.
EPA klasyfikuje tlenek etylenu jako „ wyjątkowo niebezpieczną ” toksyczną substancję chemiczną. Departament Pracy i Przemysłu Stanu Waszyngton wydał w kwietniu 2020 r. Pilne ostrzeżenie medyczne , w którym stwierdzono:

„Ta niezwykle niebezpieczna toksyczna substancja chemiczna stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego”.

Tlenek etylenu nigdy nie został zatwierdzony przez OSHA rządu Stanów Zjednoczonych do stosowania na środkach ochrony osobistej. Dlaczego więc jest używany na maskach na twarz i wstawiany do bariery krew / mózg ludzi?
Według EPA i CDC tlenek etylenu jest substancją rakotwórczą i najbardziej rakotwórczą znaną człowiekowi! „Została powiązana z dysfunkcją neurologiczną i może powodować inne szkodliwe skutki” dla oczu, płuc, mózgu i układu nerwowego.
Tlenek etylenu jest łatwopalnym gazem, który łatwo rozpuszcza się w wodzie, dlatego zakrywanie nim ust nie jest sprytne. W rzeczywistości dowody wskazują, że stosowanie tlenku etylenu na maskach skutkuje odgazowaniem jego w strefie oddychania osoby noszącej. Długotrwała ekspozycja powoduje dysfunkcje neurologiczne i depresję układu nerwowego.

Jeszcze bardziej przerażające jest to, że tlenek etylenu jest mutagenny u ludzi, co oznacza, że ma moc trwałej zmiany genów i uszkodzenia DNA . Ma również działanie teragenne, co oznacza, że powoduje wady wrodzone u dzieci. Aha i to kluczowy składnik płynu przeciw zamarzaniu.

Ftalany
Ostatnie badania wykazały, że maski zawierają syntetyczne plastiki - zwane ftalany. Zmiękcza produkty z tworzyw sztucznych i wywołuje ekstremalne uszkodzenia reprodukcyjne u mężczyzn, a także uszkadza DNA . Nadmierna ekspozycja na ftalany zmniejsza płodność.. Indukuje również mutacje w męskich gametach, prowadzące do zwiększonej śmiertelności potomstwa przed i po urodzeniu. To po prostu nie może być dobre.

CHOROBA PRIONÓW
Deborah Tavares w Israeli News Live ujawnia z dokumentów rządu USA, które wyciekły, że „szczepionki” firmy Covid powodują chorobę prionową. To nieodwracalna choroba autoimmunologiczna .

WNIOSEK
Maski i „testy” Covidów są narzędziami wojny. Są częścią śmiertelnego eksperymentu medycznego dotyczącego inżynierii genetycznej i wyludnienia. To wcale nie są maski, szczepionki ani testy. Są to eksperymentalne urządzenia medyczne wypełnione śmiertelnymi truciznami, które trwale i nieodwracalnie sterylizują DNA . Testy masek i Covid zawierają również eksperymentalną broń biologiczną edytującą gen Covid z trującym ładunkiem wewnątrz nanotechnologicznego systemu dostarczania. Jest to broń wojenna używana do zniewolenia i redukcji populacji w śmiertelnym eksperymencie medycznym, który jest sprzeczny z Kodeksami Norymberskimi i narusza przepisy dotyczące świadomej zgody.

Przestań uszkadzać barierę krew / mózg fałszywymi testami. Przestań dawać im swoje DNA. Przestań nosić maski. Nie nakładaj ich na swoje dzieci. Używaj pieluch z materiału i organicznych podpasek higienicznych. Bądź mądry. Cokolwiek robisz, nie bierz zastrzyków Covid, ponieważ oznacza to grę . Są nieodwracalnym zabójstwem jednym strzałem. „Szczepionki” broni biologicznej nanotechnologii oznaczają gwarantowaną śmierć. Może nie zabije cię od razu, ale niszczenie twoich komórek i układu odpornościowego będzie trwało aż do śmierci. Tym właśnie jest choroba autoimmunologiczna. wordpress.com/…ontain-nanotech-vaccines-without-informed-consent/

Następną fazą "plandemii" będzie masowe morderstwo z premedytacją dokonane przez „szczepionkę”

Gary D. Barnett


„Amerykanów uczono, że ich naród jest cywilizowany i humanitarny. Ale zbyt często działania Stanów Zjednoczonych były niecywilizowane i nieludzkie ”. ~ Howard Zinn, „Cytaty o terroryzmie”. Książka Harry'ego Kawilaranga (s. 61), 2004.

Scena jest ustawiona, plan jest gotowy, a ludzie wciąż śpią. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że do obecnego stanu, przyczynił się naród amerykański, a kiedy rzeź osiągnie wysoki poziom, owcom powiedzą, że jest to spowodowane zmutowanym wariantem wirusa i że to ich wina, że nie wstrzyknięto im wystarczająco szybko trującą „szczepionke” , która jest podawana przez to samo przestępcze państwo. Nie popełnij błędu, jesteś wrogiem państwa w tej wojnie przeciwko ludzkości. Ta sfabrykowana pandemia rozpoczęła się od kłamstw i została utrwalona przez masową propagandę; tak bardzo, że spowodowało to skrajny strach i panikę jak nigdy.

Tak wygląda prawdziwy krajowy terroryzm, prowadzony przez rząd Stanów Zjednoczonych pod kontrolą swoich mistrzów w amerykańskiej bankowości, finansach i biznesie; osoby na szczycie piramidy władzy, które tworzą Radę Stosunków Zagranicznych, Komisję Trójstronną, Grupę Bilderberg i wszystkich głównych graczy w nauce, technologii, głównych mediach, medycynie i przemyśle farmaceutycznym. Ten od dawna planowany spisek wyludnienia ziemi i przejęcia pełnej kontroli nad nami wszystkimi można by uznać za genialne, gdyby nie fakt, że jest to czyste zło.

To, co zostało przepowiedziane i co nas czeka, to to, co nazwałbym terroryzmem zarządzania kryzysowego. Będzie (i już był) jeden fałszywy kryzys po drugim, wszystkie z nich rzekomo równie ważne i śmiertelne, jak nakłonienie rządu do kontrolowania wszystkich aspektów ludzkiego życia za pomocą prawa, obowiązków i zamknięć, z egzekwowaniem wdrożonym we wszystkich poziomach, od władzy wykonawczej rządu federalnego po stanowych i lokalnych administratorów zdrowia. W istocie będzie to pełna i nasycona forma narzucenia z niewielką lub żadną zdolnością ucieczki. Ma to oczywiście na celu zapewnienie, że niezależnie od lokalizacji lub izolacji, każdy będzie podlegał propagandzie i daleko idącej presji ze strony innych oraz tyranii.

Końcową grą, której szukają te totalitarne potwory, jest wstrzyknięcie każdemu Amerykaninowi tego zmieniającego umysł, zmieniającego ciało, genetycznie przekształcającego i śmiertelnie eksperymentalnego systemu operacyjnego, fałszywie nazywanego „szczepionką” marki Covid. W ogóle nie jest to szczepionka, ale narzędzie do wyludniania i kontroli, które zostało celowo zaprojektowane w celu wywołania skrajnych chorób i śmierci. Te niekorzystne odpowiedzi wywołane przez te toksyczne wstrzyknięcia nie zostaną prawidłowo przypisane szczepieniom ale zamiast tego zostaną wykorzystane do stwierdzenia, że winne są zmutowane warianty ekspresji nieistniejącego szczepu Covid-19.

Pozwoli to na większy strach i panikę, aby wygenerować większe zapotrzebowanie na „szczepienia”. Te niekończące się kryzysy spowodują, że znacznie większy procent Amerykanów dobrowolnie się oszuka i wstrzyknie ten zjadliwy zastrzyk, a to oczywiście doprowadzi do niekończącej się serii krytycznych dylematów, tak jak sobie tego życzy państwo. Ale to się nie skończy, ponieważ wielu będzie to kontynuować, bez dobrowolnego zażycia tej toksycznej trucizny. Następna faza, która już się rozpoczęła, będzie wymagać dowodu „szczepienia”, aby móc uzyskać dostęp do funkcji normalnego życia. Obecnie nazywa się to paszportami immunologicznymi lub szczepionkowymi, a w Nowym Jorku jest już wymagane przy wjeżdżaniu do wielu miejsc i szybko się rozwija.

Z biegiem czasu te paszporty, jak się je nazywa, będą potrzebne do kupowania jedzenia, prowadzenia interesów, uczestniczenia w koncertach lub pokazach, wykonywania czynności bankowych i innych codziennych potrzeb. Innymi słowy, w najbliższej przyszłości nic nie da się zrobić bez testu szczepionkowego. Ale rzekomy test nie jest pożądanym rezultatem, jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu, a celem jest zaszczepienie wszystkich ludzi. Gdy wszyscy zostaną zaszczepieni, zostanie osiągnięta pełna kontrola, a wyludnianie przez szczepienie może trwać bez oporności.

Chociaż duża część kraju częściowo się otwiera, jest to tylko krótkoterminowa wisząca marchewka przed pojawieniem się kolejnego planowanego kryzysu. Każdy kryzys przyniesie ze sobą więcej zamknięć, blokad, bardziej rygorystycznych zasad i znacznie bardziej rygorystycznego egzekwowania. Wszystko to zostało przesłane z dużym wyprzedzeniem i nic z tego nie powinno nikogo dziwić, ale niestety wydaje się, że bardzo niewielu zwracało uwagę lub zwraca na to uwagę.

Żyjemy w społeczeństwie, które nie widzi tego, co jest przed jego oczami i celowo ukrywa się przed prawdą. Takie zachowanie wskazuje na schwytany naród w tym, co teraz stało się populacją głupców gotowych do własnego zniewolenia. Ale to coś więcej niż niewolnictwo, ponieważ kontrolerzy chcą nie tylko zdominować całą ludzkość, ale także chcą wyeliminować duży jej procent poprzez szczepienia. W tym momencie ludzie ułatwiają to.

Ta „szczepionka” i wszystkie nowe „szczepionki”, które mają nadejść, z powodu tego, co będzie nazywane wariantami zmutowanymi, są zabójcami. Nikt nie wie dokładnie, jakie będą wszystkie szkodliwe skutki uboczne, nikt nie wie dokładnie, ile zgonów nastąpi z powodu tej trucizny, ale teraz stało się jasne, że wiele skutków ubocznych, wiele skutków ubocznych i wiele śmierci wydaje się nieuchronnych. Sprawcy tego oszustwa chcą demokracji (powszechnego ludobójstwa) i globalnego wyludnienia, a teraz mają idealną broń do wypełnienia ich misji śmierci i zniszczenia, a broń ta nazywa się szczepionką „Covid”.

Dzięki wyeliminowaniu dużej liczby ludzi i wdrożeniu kontroli tłumu, wszystkie cele, do których dąży potężni, mogą zostać osiągnięte, czy to przeludnienie, załamanie gospodarcze, restrukturyzacja monetarna, kontrola broni, „zmiana klimatu”, a wraz z tym to, co zostało opisane jako „Wielki reset”.

Z punktu widzenia tyranów masowe morderstwa z premedytacją mają swoje zalety, zwłaszcza w tym nowym, zaawansowanym technologicznie świecie. Jedynym pytaniem było, jak zrealizować ten plan bez budzenia śpiącego olbrzyma. Odpowiedzią, oczywiście, było wynalezienie fałszywego wirusa zabójcy z jednym zadeklarowanym lekarstwem, który byłby „szczepionką”, która stałaby się prawdziwym zabójcą. Cóż za diaboliczny spisek w tym sensie, że ludzie popełniliby samobójstwo, w większości dobrowolnie, aczkolwiek z pomocą wybranego przez siebie rządu. Obecnie jest to naród przygotowany do masowego popełnienia samobójstwa przez zastrzyki, w nadziei, że stanie się wolny, bezpieczny i bez maski.

Ironia na tym poziomie jest co najmniej zdumiewająca, ale byłaby możliwa tylko w społeczeństwie uzależnionym od rządu,że została całkowicie zindoktrynowana, wykastrowana intelektualnie i łatwowierna, aż do tego stopnia, że została rozpoznana. Przyzwyczaić się do tego; To jest nowa Ameryka.
„Ogólnie rzecz biorąc, ci, którzy uciekają się do masowych mordów na skalę zbiorową, zawsze przedstawiają uzasadnienie, że działali w imieniu narodu”. źródło CC - lewrockwell
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Kogo interesują teraz prawa człowieka ??? JEST WOJNA SYJONISTYCZNO -MASOŃSKIEJ SYNAGOGI SZATANA Z GOJAMI A JEDYNYM PRAWEM GOJÓW JEST ; ' PRAWO DO MILCZENIA ! "