Clicks36
vi.news

Thánh lễ PiusX bị đột kích: Các tín hữu không chịu thua

Nhà thờ St John ở Monkstown, Dublin, đã bị cảnh sát đột kích trong Thánh lễ Sáng Thứ Hai Phục sinh, Cha John Stone đưa tin trên Twitter.com.

Nhà thờ được điều hành bởi Hội Thánh Pius X. Cảnh sát đã cố gắng đóng cửa Thánh lễ nhưng giáo đoàn không đồng ý, và Thánh lễ vẫn tiếp tục và có thể kết thúc đúng cách.

Hình ảnh: © Fsspx.ie, #newsYqgoaygwfl