Pre tých, čo milujú Pannu Máriu, niet na Zemi viac smútku

Marie-Julie Jahenny – Pre tých, čo milujú Máriu, niet na Zemi viac smútku. Z denníčka Marie-Julie, 17. augusta 1920 Panna Mária „Moje detičky, prišla som odetá celá v bielom na znak čistoty, celá …More
Marie-Julie Jahenny – Pre tých, čo milujú Máriu, niet na Zemi viac smútku.
Z denníčka Marie-Julie, 17. augusta 1920
Panna Mária
„Moje detičky, prišla som odetá celá v bielom na znak čistoty, celá žiarivá nádherou, žiarivá cnosťami. Priniesla som vám nežné radosti Neba. Detičky Moje, vo Svätej oktáve niet viac smútku na Zemi pre Moje malé deti, ktoré Ma milujú. Každý deň je pre Moje malé deti, ktoré Ma milujú, radostným a každý deň je pre Mňa v Nebi veľmi radostné dostávať ich modlitby, pozdravy plné milosti, ich vzdychy naplnené požehnaniami a tiež ich radosťami a starosťami.
Moje detičky, keby ste len videli nespočítateľné množstvo milostí ktoré vám udeľujem každú minútu, každú sekundu. Och! Moje drahé, milované detičky, vaše duše prelomia slabé putá, ktoré držia vaše nádherné duše vo vašich telách.

Moje malé detičky: pre tie veľké dni strašných nešťastí sa nebojte, zatiaľ ešte neprichádzajú (v tom čase – pozn. E.A. Bucc.).
Obklopujem vás všetkou Svojou ochranou, pokrývam vás Svojim …More