Cyril Vasiľ nie je katolík

Cyril Vasiľ, Televízia Zemplín, 7. feb. 2021, čas vo videu 3:05-6:05 (prepis z videa): „Samozrejme po rozdelení kresťanstva, táto východná forma takisto nasledovala tu svoju východnú časť, a preto môžeme hovoriť, že v istom období – zvlášť aj pri migrácii potom obyvateľov z východnejších častí pozdĺž karpatského hrebeňa, prichádzali tu obyvatelia, či už to boli Rusíni, čiastočne Srbi, čiastočne Rumuni, ktorí sa priebežne zmiešavali s domácim obyvateľstvom – tu prichádzalo kresťanstvo, východné, vo forme, ktorá sa už identifikovala s vtedajším názvoslovím pravoslávnym, ale prichádzalo do prostredia, ktoré bolo väčšinovo katolícke. A v istom historickom období, títo východní kresťania si povedali, že je lepšie a je vhodnejšie vrátiť sa k pôvodnej jednote s Katolíckou Cirkvou, a to je obdobie takzvaných únii. Hovoríme o užhorodskej únii r. 1646 ako takom jednom priesečniku dejín,… Ale jednoducho môžem povedať, že gréckokatolík znamená kresťan katolík, prežívajúci svoje kresťanstvo a katolícku vieru v osobitnej forme, ktorá vychádza z tradície konštantínopolskej, viažúcej sa na našom území k tradícii, ktorú tu priniesli Cyril a Metod a ktorá bola obnovená neskôršie počas ďalších stáročí vo forme takzvaných únii – zjednocovacích procesov medzi východnými a západnými kresťanmi.“

Toto je najviac heretický prejav Cyrila Vasila, aký som doposial našiel. Vraví, že pravoslávne sekty sú kresťanstvo, vraví že pravoslávni sú kresťania, vraví herézu, že kresťanstvo je rozdelené.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 4), 29. jún 1896, citujúc Klementa Alexandrijského: “ Táto „Cirkev dostala ako podstatnú vlastnosť jednotu a je jedna jediná; heretici ju však chcú roztrhať na mnoho cirkví …“ “

Pieseň 6,9 „…ale moja holubica je jediná, moja bezchybná…“

Rozkoľníkov nazýva kresťanmi, čož je očividne heretické a popretie katolíckej dogmy.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 11. zasadanie, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; …“

Cyril Vasiľ nie je katolík, ale notorický heretik a nekatolík. To, čoho je členom a súčasťou je sekta II. vatikánskeho koncilu, ktorá razí nové falošné náboženstvo a jednotu s nekresťanskými sektami na čele s antipápežom Františkom. Pravdu o tom, čo sa deje v Ríme, si pozrite na vatikankatolicky.com, pre spásu musíte byť katolíkom a to tradičným katolíkom a nesmiete byť v jednote s rozkoľníkmi a heretikmi.
Sedevakantistický kanál
Ľudia by sa mali modliť každý deň 15 dekád sv. Ruženca. Modlenie sa Ruženca a Zdravás Mária regulérne počas dňa dodá ľuďom milosti, aby videli pravdu a konali Božiu vôľu.