Clicks29
vi.news

"Lý lẽ tốt không tạo nên khác biệt," mà quyền lực, và tiền bạc mới là thứ quyết định

Tiến trình Đồng bộ hóa ở Đức được thiết kế để thao túng tín hữu vào việc chấp nhận một "Giáo hội mới", tác giả người Đức, ông Gabriele Kuby nói với NcRegister.com (ngày 23 tháng 1).

Chúng ta, không chỉ riêng chính trị mà còn ngay cả với Giáo hội, "đang vượt ra ngưỡng mà những lý lẽ tốt có thể tạo nên sự khác biệt," bà giải thích.

Bây giờ, các vấn đề được quyết định bởi "quyền lực" và "tiền bạc."

Kuby đề nghị đi vượt ra ngoài chiến tuyến và thậm chí chịu rủi ro của các phản ứng dữ dội, "Chúng ta sẽ không tạo nên khác biệt khi ta còn cố gắng tự bảo vệ mình."

Hình ảnh: Gabriele Kuby, #newsWppopiqoqs