Clicks726
Edward7
1

Niemieccy uczestnicy synodu głosują za zniesieniem kapłaństwa

Kościół Chrystusowy nie jest synodalny, ale hierarchiczny , kto mówi o kościele synodalnym , mówi o nowym "Kościele 2". Zdjęcie - Synodalny cielec...

"Welt” ostro krytykuje niedawne spotkanie Drogi Synodalnej – uczestnicy postanowili poważnie narazić na szwank egzystencję księży katolickich.
Bonn (kath.net) „Kościół katolicki, Bóg wie, potrzebuje reformy". Uczestnicy procesu reformy„ Drogi Synodalnej ”okazali się jednak, że nie są w stanie sprostać temu wielkiemu zadaniu. Ich bezsensowne żądania pokazują, że nie interesują ich realistyczne impulsy, ale dialog ze sobą." W jasnych słowach Lucas Wiegelmann, szef działu Forum dziennika „Die Welt”, ostro skrytykował niedawne spotkanie kontrowersyjnej Drogi Synodalnej w Niemczech. Według Wiegelmanna ostatnie spotkanie „przekroczyło wszelkie uprzedzenia w najbardziej przygnębiający sposób. Dziennikarz skrytykował „ograniczoną pewność siebie” uczestników, wzywających do zlikwidowania istnienia księży katolickich. Dla Wiegelmanna taki głos jest „haniebną ignorancją i niewdzięcznością” wobec około 12.000 księży w Niemczech. Autor przypomina, że Kościół katolicki jest teologicznie i prawnie wyrażony tylko z księżmi. „Każdy, kto kwestionuje to, kwestionuje kościół jako całość, a wielu wierzących zwykle tego nie chce”. Według doniesień medialnych wiele synodów wyszło w sobotę bez rozstrzygnięcia. W ramach konsensusu zgromadzenie synodalne nie uzyskało kworum. Wiegelmann powiedział, że uniemożliwiło to rozwiązanie „pewnych dalszych bzdur”

kom; Zgodnie z protokołem ze spotkania, przegłosowano następujący punkt: „Forum powinno zajmować się kwestią, czy kapłaństwo jest w ogóle potrzebne. Komisja aplikacyjna zaleca przyjęcie tej poprawki”. Prośba ta została następnie zaakceptowana. Oznacza to, że: Zgromadzenie Synodalne nie głosowało (jeszcze) nad tym, czy kapłaństwo jest wymagane, czy nie. Ale poprosili forum o przyjrzenie się temu pytaniu. W ten sposób kapłaństwo staje w znaku zapytania. Nie czujesz się związany żadnymi katolickimi wytycznymi. To tylko jeden przykład, podczas zgromadzenia synodalnego było wiele innych spraw. Sygnał jest niszczący... Panie wybacz im, bo nie wiedzą, co robią!
; (...) Bez kapłaństwa Chrystusa - Jako Głowa i Pasterz, nie byłby Obecny w Kościele. Wraz z kapłanem Chrystus wykonuje swoje trzy kapłańskie zadania: „Nauczanie, uświęcanie, i prowadzenie. Kościół kontynuuje misję Jezusa Chrystusa, trzymając się mocno tego, co „otrzymali od Pana” – od Jezusa Chrystusa, Wysłannika Bożego, który jest prawdziwie Synem Bożym, Zbawicielem świata. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak Ja was posyłam”.Kościół to komunia z Bogiem „jako uczestnictwo w wierze apostołów, a więc jako komunia wiary, która ucieleśnia się w Eucharystii i buduje jeden Kościół ponad wszystkimi granicami”.
: Widzę tu pracujących ludzi, którzy postawili sobie za cel zniszczenie Kościoła od wewnątrz. Byłbym zainteresowany tym, ilu uczestników synodu jest masonami lub służy demonowi . Czy naprawdę chcą już całkowicie usunąć Jezusa Chrystusa , którego od czasu soboru zdetronizowali ?

; Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Nie ma kościoła bez Eucharystii. - EKKLESIA DE EUCHARISTIA! theeponymousflower.com/…021/10/bigoted-german-synod-participants-vote.html AMDG

Dalszą częścią drogi synodalnej będzie "Sodoma i Gomora" Niemieccy biskupi promujący aberromałżeństwo
(...) Na spotkaniu we Frankfurcie niemieccy przywódcy kościelni głosowali 168 do 28, przy pięciu wstrzymujących się, za przyjęciem projektu oświadczenia na temat seksualności, które zawiera rezolucję mówiącą, że „związki osób tej samej płci, które chcą podjąć ryzyko nierozerwalnego wspólnego życia…powinno być w stanie widzieć siebie poddanych Bożemu błogosławieństwu” (Ma błogosławić grzech) . Obecnie Kościół anglikański jest zaangażowany w narodowy proces rozeznania zwany „ Życiem w miłości i wierze ”, z którego oczekuje się, że Kolegium Biskupów wyda nowy dokument nauczania na temat ludzkiej seksualności. Wprowadzenie jest dostępne tutaj: https://youtu.be/g7A3wt0jqZM theeponymousflower.com/2021/10/evil-german-bishops-promoting.html

Tak wygląda „proces synodalny”
„… nie skupiaj się na tym, jaki będzie ostateczny produkt”.
Edycja: jest to ćwiczenie w budowaniu konsensusu marksistowskiego. Jest to próba zachęcenia ludzi do pogodzenia się z wcześniej ustalonym programem i zidentyfikowania wszelkich przeciwników i odizolowania ich. Mają już całkiem niezły pomysł, kim jesteś. Ludzie, którzy to organizują, są już dość źli. Chciałbym wiedzieć, czy ktoś ma inne podejście, podnieś rękę i daj im znać, kim jesteś? [ Mundanor ] To znaczy: wszystko jest możliwe. Hagan Lio!
Skoncentruj się na samym procesie i na tym, jak "Duch" będzie prowadził Kościół
Oznacza to: oczekujemy, że zaproponujesz wszelkiego rodzaju szatańskie bzdury. Wtedy powiemy, że to „Duch” działa.
To jest moment, aby być współtwórcami z "Duchem"
Oznacza to: zrobimy wszystko nowe. Zapomnij o Kościele katolickim, o wierze swojej babci. Jesteśmy teraz współtwórcami Kościoła.
„Diecezja ma obowiązek naprawdę przemyśleć, kto często jest wykluczany z naszego stołu. Kościół musi wyjść i zaprosić ludzi z powrotem”
Oznacza to: zboczeńcy, cudzołożnicy i wszelkiego rodzaju świętokradcy, łączcie się!
Dokument wyjaśnia, że pandemia „doprowadziła do wybuchu istniejących nierówności” i pokazuje, że dotknięta jest cała rodzina ludzka, co wymaga jednolitej reakcji.
To znaczy: straciliśmy wiarę, ale nadal mamy socjalizm. Zamierzamy wepchnąć wam do gardeł tyle, ile się da. Jeśli się sprzeciwiasz, robisz dzieło diabła i nie ma w tobie „Ducha”. theeponymousflower.com/2021/09/the-synod-praxis-consensus-building.html AMDG

Bergoglio chce stworzyć (tworzy) inny Kościół
Na inauguracji nowego synodu (Bergoglio) powiedział: „Przyjdź Duchu Święty, Ty, który tworzysz nowe języki, uratuj nas od stania się kościołem-muzeum, pięknym, ale cichym, z wielką przeszłością, ale małą przyszłością”. Dodał: „Nie możemy tworzyć innego Kościoła, musimy uczynić ten Kościół innym . To jest wyzwanie dla innego Kościoła otwartego na nowe elementy. Przyzywajmy Ducha Świętego, posłuchajmy Go, idąc razem”
A jaki będzie,ten nowy kościół ... Masońskie pozdrowienie Pelosi i Bergoglio... religionlavozlibre.blogspot.com/2021/10/bergoglio-quiere-crear-una-iglesia.html

Kościół założony przez Jezusa Chrystusa nie jest z pewnością Kościołem synodalnym, ale Kościołem hierarchicznym, który nie musi stawiać sobie pytań ani wybiegać w nieznane, ponieważ jego Założyciel objawił mu jego misję i ustanowił jego niezmienną konstytucję.

Pius XII wyjaśnił w przemówieniu z 2 października 1945 r., że w przeciwieństwie do państwa, Kościół został założony nie od dołu, lecz od góry: "To znaczy, że Chrystus, który w swoim Kościele zaprowadził Królestwo Boże, które zapowiedział i przeznaczył dla wszystkich ludzi wszystkich czasów, nie powierzył wiernym misji; Nauczyciela, Kapłana i Pasterza, którą otrzymał od Ojca dla zbawienia rodzaju ludzkiego, ale ją przekazał, Przekazał ją wybranemu przez siebie kolegium apostołów, czyli zwiastunów, aby przez nauczanie, posługę kapłańską i społeczną moc swego urzędu pomagali rzeszom wiernych wejść do Kościoła, aby ich uświęcić, oświecić i doprowadzić do pełnej dojrzałości naśladowców Chrystusa". Podobnie konstytucja Soboru Watykańskiego II Lumen gentium wyraźnie to podkreśla w rozdziale 20, podkreślając, że "apostołowie w tym hierarchicznie zorganizowanym społeczeństwie, dbali o ustanowienie następców".

Kościół jest hierarchiczny, ponieważ jest widzialnym Kościołem, który ma ciało i członków: jest Mistycznym Ciałem. I tak jak w ciele ludzkim jest Głowa i pozostali członkowie, tak w Kościele katolickim jest Głowa, którą jest Papież, poniżej którego są biskupi i członkowie, którzy są prostymi wiernymi. Papież i biskupi reprezentują Kościół nauczający, który odgórnie rządzi i naucza, natomiast wierni stanowią Kościół uczący, który od dołu kieruje się naukami i normami Kościoła.

W hierarchii każdy ma swoją pozycję, każdy odgrywa swoją rolę, każdy spełnia swoją rolę i misję. Tylko władza kościelna ma prawo i obowiązek rządzenia i nauczania, ale wszyscy wierni mają prawo i obowiązek strzec, bronić i przekazywać wiarę, którą otrzymali na chrzcie. Tak więc my, ostatni z wiernych, w obliczu tego synodalnego złudzenia, pragniemy podkreślić naszą wierność odwiecznemu Magisterium Kościoła i z szacunkiem wyrazić nasz sprzeciw wobec dysonansowego głosu pasterza, który wydaje się chcieć zdystansować się od tej nauki. Roberto De Mattei adelantelafe.com/la-iglesia-sinodal-y-la-de-cristo/
Jarujestem
Dziennikarz skrytykował „ograniczoną pewność siebie” uczestników, wzywających do zlikwidowania istnienia księży katolickich.
Pierre Hillard w filmie pod tytułem "W przededniu ery noachickiej" tłumaczy na czym polega nowa religia noachicka. Uprzedza wszystkich o likwidacji Eucharystii i Kapłaństwa. A Pan Jezus będzie miał rolę proroka🤦 Tak więc cofniemy się w rozwoju duchowym więcej niż 2000 lat😢