vi.news
25

TẤT CẢ Linh Mục Nghi Thức Roma Sẽ Bị Buộc Phải Chủ Trì Các Nghi Thức Thánh Thể Tân Ước

Francis có kế hoạch buộc các linh mục thuộc các cộng đồng Cựu Ước phải chủ trì Tân Ước, Taylor Marshall được biết (ngày 1 tháng 7).

Một tài liệu sắp tới của Francis sẽ giữ cho Tự Sắc Summorum Pontificum của Đức Benedict hiện diện chỉ khi TẤT CẢ các linh mục Cựu Ước phải theo cả hai nghi lễ.

Theo Marshall, “bất kỳ linh mục nào, bất kỳ giáo xứ nào, bất kỳ học viện nào và bất kỳ xã hội nào giữ nguyên là một nhóm chỉ dành cho Thánh lễ Latinh Truyền thống sẽ không còn được dung thứ nữa”.

Biện pháp này sẽ có tác động rất lớn đến Hội huynh đệ Saint Peter (FSSP), Viện Chúa Kitô Vua (ICKSP) và các nhóm khác. Những linh mục này thậm chí không biết cách chủ trì một Bí tích Thánh Thể.

Thông tin của Marshall khớp với việc trục xuất của Hiệp hội Thánh Peter từ Dijon với lý do các linh mục này không đồng chủ trì Tân Ước. Tổng giám mục Dijon Minnerath đã nói rõ ràng rằng sẽ có Tự Sắc mới. Ông ta rõ ràng biết nội dung của nó vì ông là thành viên của Bộ Giáo lý về Đức tin.

#newsHyzkgpmapp