hr.news
294

Rusija-Vatikan: Zamrznuti ekumenizam

Odnosi između Vatikana i ruskih pravoslavaca manje-više su u zastoju i "praktički zamrznuti", za Vesti.ru izjavio je mitropolit ruske pravoslavne crkve, Anthony Sevryuk.

"U ovoj fazi moram reći da neki komentari koje čitamo i čujemo ne samo s Papinih usana, nego i od velikog dijela njegova osoblja, apsolutno ne pomažu u pripremi novog susreta i našoj daljnjoj suradnji".

Prije manje od mjesec dana Franjo se sa Sevryukom sastao na 15 minuta u Kazahstanu.

Sevryukova izjava pokazuje da je Vatikan sav zagrijan za "ekumenizam" sve dok ekumenske aktivnosti pečatiraju oligarsi ("politički korektno").

Slika: Anthony Sevryuk © wikicommons, CC BY-SA, #newsGeimlxepda