Clicks497
Peter(skala)
2

Advent – obdobie očakávania príchodu Ježiša Krista

Advent je obdobím očakávania príchodu Krista.
V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach.

Druhý príchod Krista
sa teda deje v našich srdciach najmä prijímaním svätého prijímania. Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde a život veriacich je neustálym, bdelým očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.


biskupstvo-nitra.sk/advent-obdobie-ocakavania-prichodu-jezisa-krista/

ľubica
Děti moje, čas nadešel, Fatima se právě naplňuje, vše končí právě teď před vašima očima! Takže sa dobre vyspovedať a byť v milosti posvaccujucej stále.... koncom decembra 2021 ma byť náraz....
ľubica