Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
CÓRKA MARYI
11.5K

Matka Zbawienia: Każde dziecko zamordowane w łonie staje się aniołem w Królestwie Mojego Ojca. One modlą się każdego dnia za każdą matkę ...

Mother of Salvation: Every child murdered in the womb becomes an angel in My Father’s Kingdom. They pray, every day ...

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 18 grudnia 2012 roku, godz. 18.45

Moje drogie dziecko, najświętsze stworzenie Mojego umiłowanego Ojca, życie dzieci w łonach, jest niszczone miliony razy na całym świecie. Zły duch wpłynął na rządy we wszystkich częściach świata, aby mieć pewność, że aborcja jest nie tylko akceptowana, ale że będzie postrzegana jako coś dobrego.

Ile łez jest teraz wylewanych w Niebie! Wszyscy aniołowie i święci pochylają głowy w smutku. Dzieci Boże zostaną zniszczone w wielkiej liczbie, gdy rozpoczyna się czas Wielkiego Ucisku.

Wzmogą się wojny, głód, morderstwa i samobójstwa. Jednak to grzech aborcji pociąga za sobą Gniew Mojego Ojca bardziej niż niemal każdy inny grzech.

Kraje, które akceptują aborcję, będą bardzo cierpieć z Ręki Boga. Te kraje będą płakać, kiedy doświadczą kary. Wszyscy odpowiedzialni za wprowadzenie takiego niegodziwego czynu będą potrzebować wiele modlitwy.

Moje dziecko, jest ważne, aby w każdy piątek aż do ostatniego tygodnia stycznia 2013 roku każdy odmawiał Mój Różaniec święty o powstrzymanie rozprzestrzeniania się aborcji.

Każde dziecko zamordowane w łonie staje się aniołem w Królestwie Mojego Ojca. One modlą się każdego dnia za każdą matkę, która świadomie i bez wahania podjęła działania, aby zakończyć w sobie życie tego dziecka. Ich modlitwy służą ratowaniu dusz ich matek.

Wszyscy, którzy promują aborcję i odpowiadają za jej wprowadzanie, są winni grzechu śmiertelnego. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych grzeszników, ponieważ oni bardzo potrzebują Bożego Miłosierdzia.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-za-jej-wprowadzanie-sa-winni-grzechu-smiertelnego