01:38:50
Sofia
725
Miercurea Cenusii la catedrala - Calea crucii si Liturghia cu impunerea cenusii. 13 februarie 2013 Episcopia Romano-Catolica IasiMore
Miercurea Cenusii la catedrala - Calea crucii si Liturghia cu impunerea cenusii.

13 februarie 2013

Episcopia Romano-Catolica Iasi