Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks58
vi.news

Thêm nhiều điều dị giáo: Francis tuyên bố rằng Chúa Christ đã sống dậy "giống như một TInh Linh"

Eugenio Scalfari đã đưa tin về điều dị giáo mà Francis đã nói với ông trong cuộc họp đầu tiên của họ bốn năm trước (La Repubblica, ngày 5 tháng 11, toàn văn).

Francis đã nói về Chúa Christ sau cái chết cửa người: "Ngài là một con người cho đến khi người được đặt vào nấm mộ bởi những người phụ nữ chăm sóc xác chết.

Đêm đó, trong ngôi mộ, người đàn ông đó đã biến mất và ngài bước ra từ hang động này giống như một tinh linh, người đã gặp những người phụ nữ và các Tông đồ, vẫn giữ bóng dáng của một con người rồi biến mất vĩnh viễn .

Tuy nhiên, Phúc Âm tuyên bố rõ ràng rằng Chúa Christ không giống như một linh hồn. Luke 24 nói rằng Chúa Christ phục sinh đã yêu cầu các sứ đồ chạm vào tay và chân của mình, "vì một linh hồn không có xương và thịt, như bạn thấy tôi đây."

Trong John 21, Chúa Christ đã hỏi xin cá, và trong một số dịp khác, ông đã ăn với các sứ đồ.

#newsUvlqyohqvo