Marieta Ria
399
Skutočná sloboda, ktorá si skutočne zaslúži toto meno a prispieva k šťastiu ľudí, nemá nič spoločné s bezuzdnou slobodou, ktorá je presahom nehanebnosti; naopak, skutočná sloboda je tá, ktorá …More
Skutočná sloboda, ktorá si skutočne zaslúži toto meno a prispieva k šťastiu ľudí, nemá nič spoločné s bezuzdnou slobodou, ktorá je presahom nehanebnosti; naopak, skutočná sloboda je tá, ktorá zaručuje vykonávanie a praktizovanie toho, čo je pravdivé a spravodlivé v oblasti Božích prikázaní a v rámci verejného dobra. Preto potrebuje spravodlivé limity.

Slobodu, ktorá je základom normálnych ľudských vzťahov, nemožno chápať ako neobmedzenú slobodu, či už ide o jednotlivcov, strany alebo celý národ - kolektív, ako sa dnes hovorí - alebo dokonca totalitný štát, ktorý s absolútnou ľahostajnosťou používa akékoľvek prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov.

Nie, sloboda je niečo úplne iné. Je to chrám morálneho poriadku postavený na harmonických základoch; je to zväzok práv a povinností medzi jednotlivcami a rodinami, pričom niektoré z týchto práv sú nepremlčateľné, aj keď im môže odporovať zdanlivé spoločné dobro; práva a povinnosti medzi národom alebo štátom a rodinou národov a štátov. Tieto práva a povinnosti sa starostlivo merajú a vyvažujú požiadavkami dôstojnosti ľudskej osoby a rodiny na jednej strane a spoločného dobra na strane druhej.

pápež ctihodný Pius XII.

Podcasty o. Radovana