04:00
MILOSLAV
5.3K
Svatá Hora 15.8.2010 Můj Pane Ježíši, ve Tvém jménu, skrze Tvou svatou krev, skrze Otcovu lásku ke mně a skrze moc Ducha Svatého, na přímluvy Panny Marie, svatého Josefa, svatého Michaela a všech …More
Svatá Hora 15.8.2010

Můj Pane Ježíši, ve Tvém jménu, skrze Tvou svatou krev, skrze Otcovu lásku ke mně a skrze moc Ducha Svatého, na přímluvy Panny Marie, svatého Josefa, svatého Michaela a všech našich svatých patronů a v jednotě s Katolickou církví se zříkám ďábla a všech zlých duchů. Odříkám se každého zlého ducha ve mně anebo proti mně, odříkám se jakéhokoliv pouta se satanismem, okultismem, spiritismem nebo hnutím New Age, zříkám se jakéhokoliv pouta s magií, psychotroniky anebo věštci, zříkám se jakéhokoliv negativního pouta se svými předky ve svém rodokmenu, zříkám se jakékoliv kletby, jakéhokoliv prokletí nebo uhranutí, každé negativity ve anebo proti mně nebo mé rodině, proti mým dětem, mému manželství, mé budoucnosti, mému zdraví, mému psychickému zdraví, mé cestě víry, mému bydlišti či mému zaměstnání. Vzývám Tebe, Pane Ježíši, a pouze Tebe, abys byl mým jediným Spasitelem, mým jediným Vykupitelem a jediným Pánem nad mým životem. Amen.