01:21:09
Evanjelizacia
2K
✞ Jarná púť Živčáková | celebrant a kazateľ: P. Ľubomír Stanček, CM. Videozáznam z pravidelnej Jarnej púte k úcte Panny Márie 25.5.2014 na Živčávkovej. P. Ľubomír Stanček, CM | Kaplnka z iného …More
✞ Jarná púť Živčáková | celebrant a kazateľ: P. Ľubomír Stanček, CM.

Videozáznam z pravidelnej Jarnej púte k úcte Panny Márie 25.5.2014 na Živčávkovej. P. Ľubomír Stanček, CM | Kaplnka z iného pohľadu