Clicks1.9K

✞ Jarná púť Živčáková | celebrant a kazateľ: P. Ľubomír Stanček, CM

Videozáznam z pravidelnej Jarnej púte k úcte Panny Márie 25.5.2014 na Živčávkovej. P. Ľubomír Stanček, CM | Kaplnka z iného pohľadu