Coburg
11.2K

Jana z Arku - (keďže sme tu polemizovali o inkvizícii)

Coburg
Nejde len o inkvizíciu, ale aj o to, ako sa zachoval francúzsky dauphin Karol (ktorého Jana priviedla ku francúzskej korune) a ako ju potom zradil. Bohom poslanú využil a potom odvrhol, lebo už mu nepasovala do politiky. Ale práve jej mučenícka smrť ju dostala na oltár, nie víťazstvá na vojnovom poli.