JEZUS: Plan zniszczenia Kościoła katolickiego z jego własnych szeregów jest już w toku

JESUS: The plan to destroy the Catholic Church, from within its own ranks, is already underway

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 12 stycznia 2013 roku, godz. 15.10

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas na kolejny etap w Moim planie, aby przygotować świat na Nową Erę, Nowy Raj, Królestwo obiecane przeze Mnie, Syna Człowieczego.

Moja Armia musi się teraz zebrać i złączyć jako jedno w modlitwie wobec nasilającej się obecnie walki o dusze.
Plany nikczemnej grupy na światową skalę, aby usankcjonować wojny, morderstwa przez eutanazję i aborcję, nabierają rozpędu.

Plan zniszczenia Kościoła katolickiego z jego własnych szeregów jest już w toku. Dusze posiadające władzę, zwłaszcza te wewnątrz kościołów chrześcijańskich, które tolerują grzech i starają się ustanawiać dla niego prawa, niech to wiedzą. Będziecie strasznie cierpieć. Ręka Mojego Ojca zainterweniuje i zniszczy wasz plan. Każdemu mężczyźnie i kobiecie, którzy starają się wprowadzić prawa przeciwne Woli Boga, grożą straszne kary. Nie tylko oni zostaną powaleni, ale ukarane będą również ich narody.

Mój Ojciec znosił wystarczająco wiele. Nie będzie dłużej tolerował takiej ingerencji w Jego stworzenie. Ziemia zostanie wstrząśnięta i każdy człowiek to zauważy.

Jakże to jest nikczemne. I jaka przebiegłość ma miejsce tam, gdzie ludzkość wprowadza straszne obrzydliwości, które obrażają Boga. Przez te czyny człowiek będzie musiał stanąć wobec Gniewu Mojego Ojca. Modlitwa, dużo modlitwy może powstrzymać tę nieprawość. A z powodu waszych modlitw Boskie Interwencje mające ukarać ludzkość zostały opóźnione. Teraz te narody, których władcy są napędzani przez ducha zła, zostaną wymazane.

Moi ukochani wyznawcy, będziecie bardzo cierpieć, będąc świadkami aktów nieposłuszeństwa wobec Praw Boga. Musicie dalej się modlić w celu złagodzenia kar Mojego Ojca. Musicie zakładać teraz w każdym narodzie jak najwięcej grup modlitewnych dla Mojej Krucjaty Modlitwy. W ten sposób osłabicie dzieło złej grupy.

Moja cierpliwość nigdy się nie kończy, ale człowiek z powodu swoich złych uczynków zostanie ukarany przed Moim Powtórnym Przyjściem. Ta kara została opóźniona na jakiś czas, lecz Mój Ojciec pozwoli na wstrząsy ekologiczne, by oczyścić dusze.

Oto ważna Litania pomagająca złagodzić karę Mojego Ojca.

Modlitwa Litania IV
O złagodzenie kary Boga Ojca

O Boże Najwyższy, błagamy Cię o Miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Cenimy Dar życia.

Strzeżemy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wychwalamy Twoją Boskość.

Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w Niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświecenia Sumień.

Dziękujemy Ci za obietnicę Życia Wiecznego.

Witamy Nowy Raj.

Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, łącznie z tymi, które Cię dręczą, i tymi, które są od Ciebie odłączone.

Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia. Amen.


Moja córko, ta Misja stanie się jeszcze trudniejsza, gdy nienawiść człowieka do człowieka będzie się nasilać i powodować podziały.

Wierni uczniowie Boży będą kuszeni, by ulegać grzechom skrywającym się pod maską praw tolerancji. Musicie odeprzeć każdą próbę odciągnięcia was od Prawdy Mojego Nauczania. Gdy pozostawicie wszystkie swoje utrapienia w Moich świętych Dłoniach, ta Misja ratowania dusz będzie dla was o wiele łatwiejsza.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…olickiego-z-jego-wlasnych-szeregow-jest-juz-w-toku
The plan to destroy the Catholic Church, from within its own ranks, is already underway

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług

Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim Najświętszym Kościele na Ziemi

Znaku, który będzie symbolizował Jedną Nową Światową Religię, nie należy mylić ze Znamieniem Bestii

Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby pozostać wiernym Kościołowi

Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka

Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości

Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
Oto ważna Litania pomagająca złagodzić karę Mojego Ojca.

Modlitwa Litania IV
O złagodzenie kary Boga Ojca

O Boże Najwyższy, błagamy Cię o Miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Cenimy Dar życia.

Strzeżemy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wychwalamy …
More
Oto ważna Litania pomagająca złagodzić karę Mojego Ojca.

Modlitwa Litania IV
O złagodzenie kary Boga Ojca

O Boże Najwyższy, błagamy Cię o Miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Cenimy Dar życia.

Strzeżemy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wychwalamy Twoją Boskość.

Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w Niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświecenia Sumień.

Dziękujemy Ci za obietnicę Życia Wiecznego.

Witamy Nowy Raj.

Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, łącznie z tymi, które Cię dręczą, i tymi, które są od Ciebie odłączone.

Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia. Amen.
CÓRKA MARYI
"Mój Ojciec znosił wystarczająco wiele. Nie będzie dłużej tolerował takiej ingerencji w Jego stworzenie. Ziemia zostanie wstrząśnięta i każdy człowiek to zauważy."