Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Evanjelizacia
401
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka. Myšlienky sú určené na rozjímanie, čím sa usádzajú v našom srdci pomáhajú nám pochopiť a prijať alebo zmeniť rôzne životné situácie. Vraví sa „menej je viac …More
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka.

Myšlienky sú určené na rozjímanie, čím sa usádzajú v našom srdci pomáhajú nám pochopiť a prijať alebo zmeniť rôzne životné situácie. Vraví sa „menej je viac“. Aj jedna múdra a správne pochopená veta, sa dokáže dotknúť srdca, zmeniť ho a naplniť dôverou; jediný dotyk prozreteľnej Božej lásky, dokáže priam nevysloviteľné a neuveriteľné. Dajme Bohu i počas rozjímania nad jednotlivými myšlienkami, k dispozícii celé svoje „ja“, nech nás svojou zázračnou mocou a liečivou láskou, privedie späť k svojej identite a podstate - k Nemu. Otvorme svoje srdcia a vnímajme drahocenné slová svojim duchom...viac tu: www.evanjelizacia.eu