Clicks60
fil.news

Nakakaiinis Pag-atake ng Ap Exclusive kay Francis

Isang AP Exclusive (Pebrero 5) ang alam na tumanggap si Papa Francis noong 2015 ng walong pahinang liham ni Juan Carlos Cruz na ngayon ay nakatira sa Philadelphia, isang di-umano'y biktima ni Padre Fernando Karadima ng Chile. Idinetalye ng liham kung paano seksuwal na inabuso ni Karadima si Cruz at kung paanong ang isa pang klerigo ng Chile, kasama sa kanila ay si Obispo Juan Barros ng Osorno, Chile, ang di-umano'y ipinagwalang bahala ito.

Ang seksuwal na pang-aabuso ni Karadima ay hindi pinagdebatihan. Ang pinagtalunan ay ang sinasabi na si Obispo Barros, na noong panahong iyon ay kasama sa grupo ni Karadima, ay alam ang tungkol dito.

Noong nakaraan, masigasig na dinepensahan ni Francis si Barros at tinawag ang akusasyon laban dito na “paninirang-puri”. Ang AP Exclusive ay walang ibinibigay na bagong katotohanan tungkol kay Barros ngunit mas interesado sa pang-iinis kay Francis.

picture: © Marko Vombergar, Aleteia CC BY-SA, #newsDvpqyzifml