Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.2K

Satanistický rituál s Bergogliem ve Vatikánu při sázení stromu 4.10.2019

Libor Halik
2
Bergoglio = tzv. František Vatikánský, který nejhlouběji špiní sv. Františka z Assisi a rouhá se Přesvaté Boží Trojici tím, že kašle na Desatero Božích přikázání. Zdroj: www.youtube.com/watch
Samson1
pro www.facebook.com/groups/384018505009915/ ·

Taliansko: Biskupi uverejňujú modlitbu k pachamame!
Rituály k pachamame vedú šamani!
Jeanne Smits
Rím, 29.10.2019 (l.facebook.com/l.php) 025 693 – Modlitba k pachamame - „matke Zemi“ uctievanej domorodými kmeňmi ako Aymara a Quechua v Andách, ale aj na severe Argentíny, či v Brazílii pri hraniciach Bolívie a Peru sa nachádza v oficiálnej …More
pro www.facebook.com/groups/384018505009915/ ·

Taliansko: Biskupi uverejňujú modlitbu k pachamame!
Rituály k pachamame vedú šamani!
Jeanne Smits
Rím, 29.10.2019 (l.facebook.com/l.php) 025 693 – Modlitba k pachamame - „matke Zemi“ uctievanej domorodými kmeňmi ako Aymara a Quechua v Andách, ale aj na severe Argentíny, či v Brazílii pri hraniciach Bolívie a Peru sa nachádza v oficiálnej brožúrke ( in an official booklet ) nadácie Missio ( Fondazione Missio ) Biskupskej konferencie Talianska!
Modlitba je tam bez varovania pred tým, že nie je adresovaná Bohu a je tam aj iná modlitba s rovnakým typom písma s nadpisom k Najsvätejšej Trojici – ale k pohanskému božstvu prosiac o materiálnu prosperitu a tíšiaca duchov Zeme!
Brožúrka je súčasťou série publikácií sa je určená pre katolíckych misionárov so špeciálnym zameraním na Synodu o Amazónii. Vydali ju už pred synodou! Prítomnosť pachamamy v oficiálnej publikácii talianskych biskupov ukazuje, že domorodci aj európski biskupi v Ríme si plne uvedomovali kult „matky Zeme“ so synkretickými kresťanskými tónmi, ktoré sa opakovali vo Vatikánskych záhradách aj v Kostole Santa Maria in Traspontina pri Bazilike sv. Petra, ako aj na „amazonskej“ krížovej ceste Via Crucis.
To vrhá úplne nové svetlo na prítomnosť drevených sošiek nahých tehotných žien s názvom pachamama na synode.
Brožúrka má 30 stránok a je venovaná „animácii“ a „formácii“ veriacich z hľadiska synody s názvom Sinodo sull’Amazzonia. Vysvetľuje ako vznikla REPAM, cirkevná sieť pan-amazonského regiónu v r. 2014 na pomoc Cirkvi „kráčať spoločne“ s jej obyvateľmi, najmä domorodými kmeňmi, podľa ich tradície, z ktorých niektoré úplne odmietajú kontakt so svetom. Obsahuje udivujúce výpovede ako:
„Amazonská kotlina obsahuje 20% nezmrazenej vody planéty. Z každých päť pohárov vody, ktoré pijete, pochádza jeden z rieky Amazonka.“
Pozoruhodné je, že knižka obsahuje mnohé frázy a koncepcie, ktoré teraz nájdeme v záverečnom dokumente synody aj z Instrumentum laboris. Nikde sa neuvádza výraz „pachamama“, ale druhým najčastejším slovom je „matka Zem“ alebo „matka vesmíru“ ( l.facebook.com/l.php ).
Domorodé rituály k pachamame sú rôzne vrátane najdôležitejších začiatkom augusta, keď je vraj „matka Zem“ unavená a vyčerpaná. Rituál obsahuje spevy, tance a pitie okolo plachty, na ktorej sú uložené obety niektoré spálené, či obradne fajčené na „nakŕmenie“ Zeme, ktorá živí, ale aj ničí a zabíja zemetraseniami a inými katastrofami, keď ľudia podľa pohanských legiend využívajú príliš veľa jej zdrojov. Rituál vedie miestny šaman! Často sa vykope jama symbolizujúca lono pachamamy a pália sa obety a do jamy sa hádže veľmi vyhľadávaný fetus lamy, ktorý má prinášať šťastie a bohatstvo. Rituál vedú mužskí aj ženskí šamani.
Pred príchodom Španielov obsahoval tento kult Inkov aj ľudské obete – často deti vo veku okolo 7 rokov, ktorých smrť mala uzmierovať „božstvo“ Zeme, odvrátiť jej hnev a získať prosperitu. Tak bolo obetovaných 200 detí na sprevádzanie korunovácie Pachacuteca v Cuzcu, v období medzi rokmi 1530 až 1540. Obeta sa konala zmrazením detí na smrť po tom, čo im podali drogu koku, posvätnú rastlinu mnohých domorodých kmeňov Južnej Ameriky. Na dôkaz tejto praxe sa našli aj múmie obetovaných detí ( that confirm the truth ) – najmä obete pachamame!
Pozostatky tohto kultu sa našli ešte v 60. rokoch a odvtedy sa rétorika „matka Zem“ stala viditeľnejšou, ak nie zrovna mainstreamom domorodcov v Andách.
Domorodý prezident Bolívie Evo Morales v úrade od r. 2006 zohral dôležitú úlohu v obnove predkolumbových zvykov a rituálov – dokonca zašiel tak ďaleko, že zahrnul synkretickú „kozmogóniu“ do ústavy! ...
Preklad modlitby Inkov k pachamame – matke Zemi :
Pachamama týchto miest, pi a jedz koľko chceš z týchto obetí, aby táto krajina bola plodná.
Pachamama, dobrá matka, buď blahovoľná!
Buď blahovoľná!
Nech voly dobre ťahajú a nech sa neunavia.
Nech semená dobre chutia, aby sa im nestalo nič zlé, aby ich nespálil mráz, aby priniesli dobré jedlo.
Prosíme ťa, daj nám všetko.
Buď blahovoľná! Buď blahovoľná!
Je zaujímavé, že pôvodná modlitba verzie kmeňa Quechua mala v prvých riadkoch znenie:
Pachamama týchto miest, pi, žuj koku a jedz ... Nadácia Missio tú „ilegálnu“ koku , z ktorej sa vyrába kokaín, zjavne radšej vynechala ...
Túto modlitbu už použili aj na misionárskej vigílii vo Verone. ...
www.facebook.com
Libor Halik
Papež se 4. října zúčastnil pohanského rituálu při sázení stromu. Domorodci se přitom klaněli soškám nahých žen a jiným magickým předmětům, rozloženým na zemi.
Proč zve Bergoglio do centra křesťanství, do Vatikánu, a přímo na Synodu vůdčí pohanské čaroděje, kteří uctívají satana a démony? Pokud je už pozval, byl povinen jim hlásat Krista, aby se obrátili od cesty, která vede do záhuby, na cestu, …More
Papež se 4. října zúčastnil pohanského rituálu při sázení stromu. Domorodci se přitom klaněli soškám nahých žen a jiným magickým předmětům, rozloženým na zemi.
Proč zve Bergoglio do centra křesťanství, do Vatikánu, a přímo na Synodu vůdčí pohanské čaroděje, kteří uctívají satana a démony? Pokud je už pozval, byl povinen jim hlásat Krista, aby se obrátili od cesty, která vede do záhuby, na cestu, která vede ke spáse. Proto je ale on nepozval. Pozval je k tomu, aby skrze magické obřady vnesli na Synodu ducha pohanství a nejen na Synodu, ale i do celé církve.
Otázka: Jakým způsobem se zapojil do pohanského rituálu Bergoglio?
Odpověď: Čarodějka Bergogliovi rituálně navlékla prsteny na ruku. Co to symbolizovalo? Duchovní smlouvu, tedy zasvěcení se tomu, komu čarodějka slouží – ďáblu. Následně od jednoho z čarodějů přijal na krk magický náhrdelník s amulety. Tím vyjádřil, že přijímá jařmo podřízenosti už ne Kristu, ale ďáblu a stává se jeho otrokem, podobně jako čaroděj, který mu náhrdelník předal. Kdo s apostatou Bergogliem dodnes tvoří vnitřní jednotu, kráčí s ním po cestě apostaze do pekla.
Bergoglio se aktivně zapojil i do modlářského rituálu, spojeného se sázením stromu.
Otázka: Mělo to také nějaký symbolický a duchovní význam?
Odpověď: Ano, nešlo o obyčejné sázení stromu, ale o symbolické gesto. Byla přivezena hlína z určitých teritorií, kde pohané přinášejí oběti démonům a kde jejich předkové přinášeli i lidské oběti. Pak jako první tuto hlínu lopatou hodil ke stromu Bergoglio a čarodějové ho v tom následovali.
Otázka: Proč byla přivezena hlína, copak půda z Vatikánských zahrad nevyhovovala?
Odpověď: Vatikánské zahrady jsou posvěceny krví mučedníků, kteří zde za Nerona umírali na křížích jako živé pochodně. Rovněž zde byl ukřižován hlavou dolů apoštol Petr, první papež. Tato půda samozřejmě pro magický rituál nevyhovuje. Proto byla přivezena půda, která se k němu hodí. Ta byla pokropena krví lidských obětí démonům při jejich rituálních obřadech. Toto Instrumentum Laboris nazývá moudrost a tradice domorodých předků.
Není náhodou, že Bergoglio chtěl, aby tato Synoda začínala ne modlitbou před křížem a pravdivým pokáním, ale pohanským rituálem vzývání démonských sil. Server Vatican News zdůraznil, že šlo o hluboký symbol! Rituál měl symbolizovat vykopání hrobové jámy pro křesťanství. Tzv. posvátný strom má symbolizovat nadvládu pohanství nad centrem odpadlého křesťanství. Katolická církev v této etapě mutuje na anticírkev New Age.
Otázka: Jakého hříchu se dopustil Bergoglio při pohanském rituálu?
Odpověď: Bergoglio se dopustil hříchu veřejného modlářství a tím popřel první přikázání Desatera: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho... Nebudeš se tomu klanět ani tomu sloužit.“ (Dt 5,8-9).
Otázka: Jaká je souvislost mezi II. Vaticanem a Synodou o Amazonii?
Odpověď: Dokumenty II. Vaticana i Synoda o Amazonii prosazují zrušení prvního přikázání Desatera. Modlářství je však nejtěžším hříchem, jak tvrdí i sv. Tomáš Akvinský. II.Vaticanum naproti tomu dokumentem Dignitatis Humanae ustanovuje: „... nebránit svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich učení.“
Otázka: Co to znamená?
Odpověď: Tím Koncil konkrétně přikazuje nikomu nebránit svobodně provozovat černou magii, která je službou satanu, i s přinášením lidských obětí a kanibalismem. To vše je podstatou jejich (pohanského) učení a kultů, které pak prokazují zvláštní sílu.
Citace IL 42: „Prorocká církev v Amazonii je ta, která vede dialog... ve prospěch integrované ekologie.“
Odpověď: Nejde o prorockou, ale o pseudoprorockou církev. Integrální ekologie podle dokumentu Synody zahrnuje tzv. „kosmovizi“ indiánských národů. Znamená to, že všichni duchové a božstva takzvaně jednají s tímto územím. Z toho vyplývá, že tzv. ekologická konverze, kterou Synoda prosazuje, je vlastně obrácení se k duchům – démonům, které tyto indiánské národy uctívají a kteří prý jednají na tomto území. Z hlediska křesťanství to není konverze, ale apostaze!
II. Vaticanum, Nostra aetate: „Církev nabádá své věřící, aby... ve spolupráci se stoupenci jiných náboženství uznávali... a podporovali... hodnoty, které u nich jsou.“
Odpověď: „Co pohané obětují, obětují ne Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Je vrcholem zrady Krista nabádat věřící, aby uznávali, a dokonce aktivně podporovali uctívání satana a démonů!
Toto byly jen teoretické dokumenty. František už ale v jejich duchu koná rituály přímo ve Vatikánu. Bylo by třeba pozvat pravdivé exorcisty, kteří by z Vatikánu vyhnali legie démonů i s jejich nositeli. Pak by nastala duchovní obroda centra křesťanství.
Pán Ježíš dal příkaz apoštolům: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) František koná pravý opak. Vhání démony přímo do nitra katolické církve! Jak dlouho ještě? www.youtube.com/watch