1
2
Clicks2.8K
magdapp
1
Apel do Polaków przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Kraków, 14.11.2013r. Bracia Polacy! Już za dziesięć dni będziemy obchodzić Uroczystość Chrystusa Króla, Króla wszystkich ludzi, wszys…More
Apel do Polaków przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

Kraków, 14.11.2013r.
Bracia Polacy!
Już za dziesięć dni będziemy obchodzić Uroczystość Chrystusa Króla, Króla wszystkich ludzi, wszystkich państw i wszystkich narodów. Ojciec Święty Pius XII w encyklice SummiPontificatus powiedział: Głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, aby pozbawić Chrystusa Jego królewskiej władzy (...). Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla, w uznaniu uprawnień wynikających z władzy jaką On sprawuje.
stanislawp
Almolonga to małe miasteczko w górach...20 tysięcy mieszkańców
W Almolonga ludzie uwierzyli w cuda, uwierzyli w Jezusa.
Szpitale opustoszały, cztery więzienia zamknięto, nabudowano dziesiątki kościołów ....
Tego obawiają się politycy w krajach zachodnich w których systemy sądownictwa i szpitalnictwa są dla nich kopalnią złota. Tego obawiają sie w Polsce i nie chcą Jezusa Królem Polski.
Przeobrażo…More
Almolonga to małe miasteczko w górach...20 tysięcy mieszkańców
W Almolonga ludzie uwierzyli w cuda, uwierzyli w Jezusa.
Szpitale opustoszały, cztery więzienia zamknięto, nabudowano dziesiątki kościołów ....
Tego obawiają się politycy w krajach zachodnich w których systemy sądownictwa i szpitalnictwa są dla nich kopalnią złota. Tego obawiają sie w Polsce i nie chcą Jezusa Królem Polski.
Przeobrażone miasta