Clicks14
vi.news

Tổng giám mục Paris: đơn từ chức đã được chấp nhận

Francis đã chấp nhận đơn từ chức của Tổng giám mục Paris Michel Aupetit, 70 tuổi. Việc từ chức theo sau tiết lộ trên LePoint.fr rằng ông có quan hệ tình cảm năm 2012 với một phụ nữ khi ông đang là cha tổng đại diện.

Aupetit được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Paris vào tháng 2 năm 2013 và Tổng giám mục vào tháng 12 năm 2017. Francis đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục đã nghỉ hưu Georges Pontier, 78 tuổi, cựu chủ tịch của các giám mục Pháp, làm giám quản tông tòa của tổng giáo phận Paris.

#newsXjdjqjzpmp