Clicks238
ľubica

Milá škola, prosím nezabíjaj moje dieťa! Ďakujem

10/10/2021

(Lawyers of Light) – Vo Veľkej Británii nedávno schválili, podobne ako u nás, očkovanie detí od 12 rokov proti ochoreniu Covid-19. Tam má toto očkovanie prebiehať priamo na školách, pričom súhlas k nemu môžu udeliť samotné deti, aj proti vôli svojich rodičov.

U nás sa očkovanie detí zatiaľ vykonáva len so súhlasom rodičov. Zatiaľ. Posledné udalosti z Národnej rady totiž naznačujú, že britský model očkovania detí priamo v škole bez súhlasu rodičov hrozí aj nám.

Na Slovensku sa už dokonca uskutočnilo očkovanie priamo na jednej strednej škole v banskobystrickom kraji. Zatiaľ so súhlasom rodičom.

Skupina poslancov však nedávno predložila novelu zákona, ktorá má umožniť zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov priamo na škole. Novela taktiež rozširuje možnosť udelenia súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti z výlučne rodičov aj na zástupcov školy.

No a odtiaľ je už k očkovaniu detí na školách bez súhlasu rodičov len maličký krôčik, nakoľko novela je písaná veľmi vágne. Vágnosť je s najväčšou pravdepodobnosťou zámerná, aby sa vzťahovala na rôzne zdravotné úkony, vrátane očkovania.
Rodičia vo Veľkej Británii zaslali nedávno školám list, v ktorom prosia, aby im nezabíjali deti.
Áno, nezabíjali, nakoľko následkom očkovania môže byť aj smrť – či už akútny anafylaktický šok alebo iné neskoršie reakcie na vakcínu, ako sú napríklad momentálne narastajúce zápaly srdcového svalu u zaočkovaných mladistvých.
Podobný list može byť preto čoskoro aktuálny aj u nás. Môžno by rodičia mali pouvažovať nad jeho zaslaním tunajším školám.

List škole, sťahujúci súhlas na očkovanie detí proti covidu:

Vážený pán/pani,
Píšem Vám, aby som výslovne zakázal/a očkovanie môjho dieťaťa/detí proti ochoreniu COVID-19 pre prípad, že vláda zavedie povinnosť tak urobiť.
Keby sa vláda, očkujúci, respektíve škola snažila bez súhlasu rodiča využiť „Gillickov test kompetencie“, potom si dovolím prehlásiť nasledovné:
1. K 18. máju, bohužiaľ, zomrelo na COVID 33 detí vo veku 10 až 19 rokov. (*1) Lenže, k 13. máju 2021 bolo nahlásených 374 úmrtí po vakcíne Pfizer, 786 po vakcíne Oxford/AstraZeneca (AZ) a 4 po vakcíne Moderna. (*2)
Nemožno teda tvrdiť, že prínosy vakcín proti ochoreniu COVID u detí prevyšujú riziká.
Samozrejme, po obavách súvisiacich s fatálnou zrážanlivosťou krvi, boli klinické testy, týkajúce sa účinnosti vakcíny AZ u detí zastavené. (*3)
2. Účastníci III. fázy klinického hodnotenia budú monitorovaní ešte 2 roky. (*4) III. fáza ako taká ešte nie je ukončená, a tak nie sú známe dlhodobé vedľajšie účinky.
Gillickov test kompetencie si vyžaduje, aby bolo dieťa poučené o možných rizikách a o dôsledkoch, vyplývajúcich z „liečby“. (*5)

O potenciálnych vedľajších účinkoch preto nie je možné poučiť žiadnu nekvalifikovanú osobu, nieto ešte dieťa. A tak Gillickovmu testu nie je možné vyhovieť.
3. Vzhľadom na fakt, že dlhodobé vedľajšie účinky sú neznáme, je treba deti poučiť ohľadom potenciálnych dlhodobých vedľajších účinkov, ako sú zosilnenie závislé od protilátok (ADE) (*6) a zosilnenie ochorenia súvisiace s vakcínou (VAED). (*7)
Tieto zložité, vakcínou vyvolané stavy nie sú ľahko pochopiteľné, najmä nie pre deti.
4. Vedľajšie účinky očkovania detí nie sú bez precedensu. V roku 2009 bolo proti prasacej chrípke zaočkovaných 6 miliónov [zväčša] detí, z ktorých mnohé utrpeli poškodenie mozgu.
V dôsledku toho bolo vláde nariadené zaplatiť ako odškodnenie 60 miliónov libier. (*8)
Tento zoznam nie je vyčerpávajúci, verím však, že chápete moje obavy ohľadom etických problémov, týkajúcich sa súhlasu a možných neznámych vedľajších účinkov.
Obávam sa, že týmito vakcínami budú deti zabité, respektíve vážne poškodené a že prínos nevyvažuje potenciálnu škodu.
Mali by sme mať na pamäti, že výrobcom vakcín bola zaručená imunita pred právnou zodpovednosťou za akékoľvek poškodenie spôsobené ich vakcínami. (*9) Akákoľvek právna zodpovednosť by teda mohla dopadnúť na vládu, očkujúceho alebo školu.
Potvrďte, prosím, prijatie tohto listu podpísaním a vrátením priloženej kópie.
So srdečným pozdravom,
Meno a priezvisko

Záver
Nemyslíme si, že niečo také ako očkovanie detí bez súhlasu rodičov je u nás možné. To by si totiž vyžadovalo existenciu riaditeľa školy udeľujúceho súhlas a očkujúceho zdravotníka so samovražednými sklonmi.

Iste, môže sa nájsť taký riaditeľ alebo taký zdravotník, ale aby sa našli obaja súčasne na jednom mieste, je vysoko nepravdepodobné.

Aj tak je však potrebné byť v strehu, lebo ani mŕtvy riaditeľ či zdravotník vám už vaše dieťa nevrátia. Preto, ľudia, bdite!


Zdroj: Lawyers of Light, Spracoval: Badatel.net
badatel.net/mila-skola-prosim-nezabijaj-moje-dieta-dakujem/

Súvisiace články
Kým deti sa budú v škole dusiť v rúšku, Matovič bez rúška sa nám zo svadby smeje do očí
Väčšina zdravotníkov v USA odmieta vakcínu na COVID-19: „Je tu príliš veľa nedôvery“
Prečo vaša životná poistka nemusí byť vyplatená, ak zomriete po očkovaní proti kovidu
Vraj len na 2 týždne. Deti sa v školách dusia rúškami už 8 mesiacov!

Kategórie: COVID-19 Značky: deti, koronavírus, očkovanie, pandémia, školy, vakcíny