Clicks35
vi.news

Mục tiêu của Thượng Hội Đồng Amazon thậm chí còn tệ hơn dự kiến

Mục tiêu thực sự của Thượng Hội đồng Amazon là "thay đổi toàn bộ Giáo hội theo các phiên bản cấp tiến nhất của thần học tự do", dù cho các phương tiện truyền thông tập trung vào cuộc sống độc thân và "phó tế" nữ.

Julio Loredo, chủ tịch của Chi nhánh Ý của Ban Truyền thống, Gia đình và Tài sản (TFP) của Ý đã nói điều này với LifeSiteNews.com (ngày 22 tháng 6).

Một sự thay đổi như vậy sẽ là "cuộc cách mạng nguy hiểm nhất từng xảy ra trong lịch sử Giáo hội," ông Loredo nói thêm.

Loredo lo lắng rằng Thượng hội đồng sẽ đề xuất các bộ lạc vùng Amazon là những người mang theo một mặc khải mới cho thời đại chúng ta và được giới thiệu như những "nhà truyền giáo của thế giới."

Instrumentum labis đã giới thiệu các bộ lạc Anh-Điêng là bình dị mặc dù một số có tập tục ăn thịt người, giết trẻ và phù thủy.

Hình ảnh: panamazonsynodwatch.com, #newsTvdfcmsdnx