01:08:22
Maja 21
635
Film dokumentalny: Umarł nagle Dlaczego nigdy im nie wierzymy? Przez wieki globalna elita ogłaszała swoje zamiary wyludnienia świata - nawet do tego stopnia, że wyryła je w kamieniu. A jednak... …More
Film dokumentalny: Umarł nagle

Dlaczego nigdy im nie wierzymy? Przez wieki globalna elita ogłaszała swoje zamiary wyludnienia świata - nawet do tego stopnia, że wyryła je w kamieniu. A jednak... Wydaje się, że nigdy im nie wierzymy.

Stew Peters Network z dumą prezentuje film UMARŁ NAGLE od nagradzanych filmowców, Matthew Skowa i Nicholasa Stumpauzera.

Są umysłami stojącymi za WATCH THE WATER i These Maluczkich, a teraz mają potępiającą prezentację prawdy o największym trwającym masowym ludobójstwie w historii ludzkości.