Čas draků a šelem: Vše bylo podrobně předpovězeno. Sídlí v Římě anticírkev s antipapežem? Klam, podvod a klanění antikristu v plném proudu. Válka proti křesťanství již probíhá. Může být ještě horší papež než Bergoglio?
Svätý Malachiáš(prorok)

Čas draků a šelem: Vše bylo podrobně předpovězeno. Sídlí v Římě anticírkev s antipapežem? Klam, …

Není od věci připomenout si proroctví sv. Františka z Assisi. Světec v něm hovoří o tom, že v době soužení se objeví odpadlický antipapež. Uvádí, že …