02:45
Evanjelizacia
1K
✞ Nábožnosť v zhode s láskou Lk 11,42-46 evanjelizacia.eu 😉More
✞ Nábožnosť v zhode s láskou Lk 11,42-46

evanjelizacia.eu 😉