hr.news
155

Kardinal Sarah: "Poslušnost biskupima siguran princip da se ne griješi"

Postoji "hitna potreba" da se vjernici vrate na misu, napisao je kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za božansko štovanje, u pismu predsjednicima biskupskih konferencija 12. rujna.

Sarah ovu hitnost umanjuje dodatkom: "čim to okolnosti dozvole", pri čemu "okolnosti" znače podvrgavanje anticrkvenoj politici.

Kardinal ponavlja istinu da internetska misa ne može zamijeniti stvarnu misu. On blebeće o "velikom osjećaju odgovornosti" biskupa koji su "surađivali" s [antikršćanskim] civilnim vlastima "do te mjere da suspendiraju sudjelovanje vjernika u slavljenju Euharistije kroz dugo razdoblje", kako kaže Sarah.

I, "Siguran princip da ne pogriješimo je poslušnost. Poslušnost crkvenim normama, poslušnost biskupima."

Dugom rečenicom Sarah brani pričest na jezik rekavši da vjernici imaju pravo "primiti Tijelo Kristovo i štovati Gospodina prisutnog u Euharistiji na predviđeni način, bez ograničenja koja nadilaze ono što je predviđeno prema higijenskim normama koje su izdale javne vlasti ili biskupi".

Sarah potiče biskupe da, tek nakon što se dogodi nestašluk, poduzmu "čvrsto djelovanje" kako bi osigurali da javne vlasti ne svedu svetu misu na "okupljanje" ili je uspoređuju s rekreacijskim aktivnostima.

Slika: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsEunnsbwvak