Clicks583
hr.news

Manje od 2.153 osoba upravlja čitavim svijetom - i medijima

Na ovom svijetu 2.153 super bogataša zajedno posjeduje čak 4,6 milijardi običnih ljudi, prema britanskoj konfederaciji dobrotvornih organizacija Oxfam.

Najbogatijih 1% imaju dvostruko više neto bogatstva od 6,9 milijardi ljudi.

Najsiromašnija polovica čovječanstva - oko 3,8 milijardi ljudi - posjeduje manje od 1% globalnog bogatstva. Svi veliki mediji u vlasništvu su super bogatih i brane svoje položaje.

Slika: © World Economic Forum, CC BY-NC-SA, #newsOlayipivoj