01:36:38
ona
1.2K
Nocne Światła - Racjonalne podstawy wiary (Bartłomiej Grysa, Mirosław Rucki) Nocne Światła - Racjonalne podstawy wiary (Bartłomiej Grysa, Mirosław Rucki) O racjonalnych podstawach wiary rozmawiam z …More
Nocne Światła - Racjonalne podstawy wiary (Bartłomiej Grysa, Mirosław Rucki)

Nocne Światła - Racjonalne podstawy wiary (Bartłomiej Grysa, Mirosław Rucki)

O racjonalnych podstawach wiary rozmawiam z Gośćmi Nocnych Świateł, którymi są:
- Bartłomiej Grysa i Mirosław Rucki - redaktorzy dwumiesięcznika ewangelizacyjnego "Miłujcie Się!",
autorzy książki "Racjonalne podstawy wiary" oraz antologii "Magia - cała prawda"

Jesteśmy dzisiaj świadkami tego, jak propagowanie wiary w nieistnienie Boga prowadzone jest nie tylko przez szerzące demoralizację środki masowego przekazu, ale wspomagane jest też ono jeszcze dodatkowymi zabiegami: dyskredytowaniem uczciwych naukowców, ukrywaniem naukowo stwierdzonych faktów, powtarzaniem w nieskończoność fałszywych twierdzeń o pochodzeniu życia, a także o Piśmie św. oraz o historii i nauce Kościoła katolickiego.
Rzetelna wiedza naukowa prowadzi do odkrycia w przyrodzie niepodważalnych dowodów na istnienie nieskończenie mądrego Stwórcy, jak również wskazuje na wiarygodność Pisma św. oraz na historyczność Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Autentyczne przedmioty związane z Jego męką i zmartwychwstaniem przetrwały do dziś i wymownie świadczą o Prawdzie Ewangelii: Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, z miłości do nas poniósł śmierć na krzyżu i zmartwychwstał, byśmy mogli przez wiarę w Niego osiągnąć zbawienie.