12:50
tommy1
1.1K
Nikt nie ma takiego prawa, aby dokonać aktu zrzeczenia się reparacji od Niemiec