3
4
1
2
Clicks1.5K
Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943 Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943 „Wszystkie środki, które służą ograniczeniom rozrodczości, powinny być tolerowane …More
Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943

Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943

„Wszystkie środki, które służą ograniczeniom rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publiczne oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. Rasowo-hygienicznych zarządzeń w żadnym razie nie należy popierać

USSR-120
Berlin 2.10.1940
"

( Za: Zeszyty Oświęcimskie nr2, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu 1958, s 45)

Poniżej przedstawiamy odpis innego niemieckiego dokumentu (Zeszyty Oświęcimskie, wyd. cyt. s 49-50), w którym dr Wetzel (Kierownik Centrali Doradczej Urzędu dla Spraw Rasowo-Politycznych) referuje dlaczego, tak ważne dla hitlerowców jest ograniczanie rozrodczości i zabijanie polskich dzieci. Przedstawia też w swych zbrodniczych założeniach jak ma to wyglądać od strony technicznej. Metody te dotyczą już szerzej traktowania Polaków i Rosjan w ramach Generalnego Planu Wschodniego
Króluj nam Chryste !
Aborcja dla Polek wprowadzona przez hitlera 9 marca 1943..
+ + +
Rozkazy adolfa - ciągle wykonywane..