1
2
Clicks447

Kristus Král

tatranec
Poselství pro celý svět 20.11.2005 Můj synu, toto je poselství pro celý svět. Já jsem ten, který jsem Začátek a Konec, Alfa a Omega, Stvořitel a Spasitel, ten, který plánuje i dokončuje, Jediný a …More
Poselství pro celý svět 20.11.2005
Můj synu, toto je poselství pro celý svět.
Já jsem ten, který jsem Začátek a Konec, Alfa a Omega, Stvořitel a Spasitel, ten, který plánuje i dokončuje, Jediný a Vše, První a Poslední. Jsem ten, který je, byl a bude.
Přišel jsem pečovat o své, o všechno, co je Mé.
Mně patří celé stvoření. Vše, co existuje, má původ ve Mně, v Mé Lásce.
www.dvesrdcelasky.cz
www.dvesrdcialasky.sk