Clicks72
vi.news

Tổng Giám mục Viganó: Sự bội đạo dưới thời Francis là "chưa từng thấy"

Trong Thượng hội đồng Amazon, "sự ghê tởm của những nghi thức thờ thần tượng" đã thâm nhập Giáo Hội, Tổng Giám mục Carlo Maria Viganó đã viết trong một thông điệp gửi đến "Hội nghị Bản sắc Công giáo" ở Pittsburgh, được đọc bởi Diane Montagna (ngày 2 tháng 11, video dưới đây).

Viganó gọi đây là "một hình thức bội giáo chưa từng thầy." Theo ông "sự đột biến nội bộ của Đức tin" đã và đang diễn ra trong nhiều thập kỷ "đã xuất hiện tại Thượng hội đồng với một sự tăng tốc mạnh mẽ đối tiến tới nền tảng của một Tín điều mới."

Ông chỉ vào "các yếu tố ngoại giáo" nhân danh sự hòa nhập văn hóa được đưa vào phụng vụ "để biến nó thành một sự thờ phượng thần tượng."

#newsGyloopxncc