02:47
Evanjelizacia
12.4K
† Boh Ti dal narodiť sa pre Tvoje povolanie. Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka - POVOLANIE: www.evanjelizacia.eu 24.8.2012 piatok 20. týždňa v Cezročnom období | Jn 1, 45 - 51 Filip sa stretol s …More
† Boh Ti dal narodiť sa pre Tvoje povolanie.

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka - POVOLANIE: www.evanjelizacia.eu
24.8.2012 piatok 20. týždňa v Cezročnom období | Jn 1, 45 - 51
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta."
Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!"
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti." Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?"
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom."
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela."
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto." Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."