Views by countries

 1. 50

  Ukraine
 2. 38

  Russia
 3. 9

  Lithuania
 4. 6

  Poland
 5. 4

  Kazakhstan
 6. 4

  United States
 7. 3

  Bulgaria
 8. 2

  Slovakia
 9. 2

  Belarus
 10. 2

  Latvia
 11. 1

  Uzbekistan
 12. 1

  Czechia
 13. 1

  Italy
 14. 1

  Austria