Clicks411

WIELKIE OSTRZEŻENIE część 2 Katastrofy w krótkich odstępach czasu ...

Jezus: Moje drogie dzieci, po rozpoczęciu tej serii lekcji na temat Wielkiego Ostrzeżenia przejdę do tego tematu, opisując wam inne wydarzenia, które będą miały miejsce w tych dniach. Jak dotąd zaznajomiłem was z osobistą walką, której podlega każdy człowiek, wyznając grzechy swojego życia i szukając sposobów na ich wytępienie. To wywrze na wszystkich wielkie, głębokie wrażenie i doprowadzi wielu do rozpaczy, do utraty świętej nadziei. Wielu popełni samobójstwo, podczas gdy inni będą szukać sposobów na śmierć. Niektórzy umrą z powodu żywiołów naturalnych spowodowanych przez ogień, trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy, które nawiedzają ziemię. Chciałbym teraz opisać tę serię wydarzeń w tej i następnej wiadomości.

Katastrofy w krótkich odstępach czasu ...

Równocześnie z białą chmurą, która spadnie na ziemię i całkowicie ją przykryje, w ziemię uderzy meteor. Najpierw uderzy ogonem w części ziemi, podczas gdy pełne uderzenie meteoru uderzy w strefę zachodniej półkuli planety. Każdy, kto zna konsekwencje uderzenia meteoru w Ziemię, powinien znać skutki, które teraz opisuję.

Pierwszym efektem jest chmura pyłu tak duża, że zakryje słońce i rozprzestrzeni się po całej ziemi przez całą noc. Pył z roju meteorów zaleje całą ziemię, zostawi wszędzie brud i spali ziemię i skórę ludzi przebywających na otwartej przestrzeni. Roślinność wymrze. Każdy na zewnątrz umrze z powodu poparzeń. Zwierzęta będą cierpieć na choroby i należy je usunąć. Osoby, które muszą wyjść na zewnątrz, co jest odradzane, muszą zachować szczególne środki ostrożności, aby uniknąć pyłu i chemikaliów uwalnianych przez chmury szczątków meteorytów. Ponownie zaleca się, aby nikt nie wychodził na zewnątrz. Wszystkie okna muszą być zakryte, aby zapobiec dostawaniu się kurzu do domu. Nawiasem mówiąc, to przykrycie okien służy różnym celom.

To, czego możesz się wtedy spodziewać, jest niezwykle niebezpieczne. W wyniku skrajnie łatwopalnego charakteru tej chmury pyłu i niebezpiecznych toksycznych gazów wiele domów zostanie podpalonych i zniszczonych. A to dopiero początek jeszcze bardziej dramatycznych wydarzeń.

Ekstremalne uderzenie meteorytu na waszą planetę powoduje największe ze wszystkich trzęsień ziemi, o których mówi siódma miska gniewu z tajemnego objawienia św. Jana (Ap 16:18): „Nastąpiło ogromne trzęsienie ziemi, jak żadne z nich. " Wspomniałem wcześniej, że cała górna warstwa powierzchni waszej planety będzie wstrząsana w niektórych obszarach nawet przez 20 minut, niszcząc w ten sposób lub poważnie uszkadzając tam wszystkie domy, które nie są świętymi lub modlitewnymi domami. Trzęsienie ziemi spowoduje powstanie dużych pęknięć w górnej warstwie planety, tworząc szczeliny i zapadliska, w których znikną całe miasta. Trzęsienie ziemi będzie miało wielkość od 8,6 do 10 w skali Richtera, w zależności od tego, jak daleko dotknięty obszar znajduje się od punktu uderzenia meteorytu.

Wszystkie trzęsienia ziemi, niezależnie od ich wielkości, spowodują zakłócenia w liniach gazowych, elektrycznych, telefonicznych i innych, a autostrady zostaną zniszczone, a budynki zawalą. Będzie wyglądać, jakby ziemia została zniszczona. Ale to nie koniec, tylko początek.

Oprócz meteorytu i wielkiego trzęsienia ziemi, które zniszczy miasta, domy, linie i roślinność i spowija wszystko w ciemności, istnieje inna, gorsza plaga z pojawieniem się zwierząt w wielu różnych małych muchach, mrówkach, wszy, chrząszczach, Szarańcza i gryzonie, które atakują domy, ludzi i żywność, których będziesz musiał pilnować. Konieczne będzie ciągłe czyszczenie.

Zwierzęta te wychodzą z ziemi podczas trzęsienia ziemi i spowodują szereg plag przepowiedzianych w pismach świętych. Domy będą musiały być monitorowane i prane.

Nie mogę wystarczająco podkreślić, że pełny wpływ tego wielkiego wydarzenia będzie miał niezwykłe konsekwencje w każdym aspekcie Twojego życia. To jest zarządzenie od Mojego Ojca Przedwiecznego.

Kto ma oczy ...

Wielu pytało, czy te wydarzenia można rozpoznać po ich znakach. Czy dowiemy się o jej przybyciu? Tak oczywiście! Wszyscy dowiecie się z mediów, że zbliża się kometa. Będziesz także miał w sobie przeczucie, że wkrótce wydarzy się coś duchowego. Zobaczysz znaki i usłyszysz raporty, że wielki obrzęd jest bliski. Więc będziesz wiedział, co się wydarzy.

Módlcie się bardzo żarliwie, Moje dzieci, i uświęcajcie wasze domy, ponieważ wasz świat dosłownie przestanie się obracać, wasz widok na słońce zostanie zasłonięty, wasze dni zamętu będą trwały. To, co niektórym wyda się nieskończenie długie, zajmie około tygodnia.

Następstwa tych wielkich wydarzeń będą ogromne. Niektórzy nigdy nie będą żyć tak, jak wcześniej. Wielu straci swoje domy. Liczba ofiar śmiertelnych będzie niezwykła, ponieważ ponad 1/4 światowej populacji zginie podczas tych wydarzeń.

Jednak podczas tych wydarzeń i później nadejdzie więcej. Wiele osób o tym nie wie i nie jest na to przygotowanych.

Wiele osób mieszka w pobliżu roślin z niebezpiecznie toksycznymi związkami lub obiektów jądrowych. Wypadki będą miały miejsce w tych obiektach. Należy zatem spodziewać się opadów radioaktywnych na dużych obszarach. Chociaż w tym okresie nie używa się broni jądrowej, fale uderzeniowe wywołane trzęsieniami ziemi mogą ją wywołać. Z tych powodów wiele osób doświadczy oparzeń jądrowych i innych dolegliwości związanych z resztkami jądrowymi. Kontrola tych toksycznych pierwiastków nie będzie możliwa, jeśli obiekty nie zostaną zamknięte lub całkowicie wyłączone.

Wiele osób będzie cierpieć z powodu spadających śmieci i kwaśnych deszczy. Wielkie zimno zacznie się od temperatur nawet do 80 ° F poniżej zera (30 ° C). Jest to efekt uderzenia meteorytu w ziemię. To wielkie zimno następuje po Wielkim Ostrzeżeniu. Zajmie to od 7 do 15 tygodni. Jednak w tych miesiącach, w przeciwieństwie do pory roku, temperatury nie wzrosną, ale spadną. Trudno zobaczyć, jak żyjesz w takich okolicznościach, ale mówię o tym od wielu lat.

Moja mama powiedziała kiedyś, że powinieneś spojrzeć na Bośnię w byłej Jugosławii i inne kraje rozdarte wojną, aby ocenić, jak pewnego dnia będzie wyglądał twój świat. Wraz z Wielkim Ostrzeżeniem pojawią się warunki podobne do wojny. Jednak wojna nadejdzie później. Teraz powiem wam o złych duchach. c.d.n ( jutro kolejne 2 tłumaczenia )
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Widzisz, spekulowanie na temat dokładnych dni nie jest mądre. Bądź zawsze gotowy!

Nikt poza moim Ojcem Niebieskim nie zna dokładnej daty. To wciąż prawda, ale wielu na ziemi i w niebie zna przybliżony czas. Tak więc mój ojciec może zdecydować z mamą o najkorzystniejszym czasie. Moja matka wykorzystuje każdą sekundę, aby zdobyć więcej dusz dla nieba i dla Boga.

Nie życzcie sobie, aby to wszystko…More
Widzisz, spekulowanie na temat dokładnych dni nie jest mądre. Bądź zawsze gotowy!

Nikt poza moim Ojcem Niebieskim nie zna dokładnej daty. To wciąż prawda, ale wielu na ziemi i w niebie zna przybliżony czas. Tak więc mój ojciec może zdecydować z mamą o najkorzystniejszym czasie. Moja matka wykorzystuje każdą sekundę, aby zdobyć więcej dusz dla nieba i dla Boga.

Nie życzcie sobie, aby to wszystko się stało! Przygotuj się, zbierając jak najwięcej łask i wzmacniając łaskę uświęcającą, ponieważ czas prześladowań doprowadzi cię do skrajności i będziesz potrzebować każdej łaski, jaką możesz zdobyć!
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Wizje z tłumaczenia Oredzi Mary Jane Even po raz pierwszy w języku polskim.Polecam