Clicks32
vi.news

Giáo hoàng Francis, "Làm người đồng tính không phải là một vấn đề"

Maike Hickson (Twitter, ngày 14 tháng 5) đã nhận được một tin nhắn văn bản, từ một luật sư vô danh, có khả năng là đồng tính mà Francis đã tiếp trong một buổi nói chuyện riêng tư, gửi cho Frédéric Martel.

Martel là tác giả của một cuốn sách tuyên truyền đồng tính được Vatican quảng bá.

Trong buổi khán triều, Francis đã nói chuyện với luật sư về cuốn sách này. Sau đó, luật sư viết cho Martel:

"Tôi đã gặp Giáo hoàng và hỏi ông ấy về cuốn sách của bạn. Ông ấy nói rằng ông ấy đã đọc nó. Ông ấy nói nó rất hay. Rằng ông ấy biết nhiều người như vậy [người đồng tính ở Vatican].

Ông ấy bảo tôi là làm người đồng tính không phải là vấn đề. Chúng tôi đã thảo luận về những người đồng tính tốt và những người đồng tính xấu xa do quyền lực."

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsCqdpagvxzs